english

De politiek is aan zet voor een duurzame en eerlijke landbouw

In aanloop naar de verkiezingen stellen wij één vraag aan Mark, Wopke, Sigrid, Gert-Jan en al die andere lijsttrekkers: hoe geven jullie onze aarde door? Zorgen we samen dat onze kinderen straks leven op een gezonde planeet?

Het klimaat warmt te snel en te veel op. Wat we eten en hoe dat geproduceerd wordt, draagt hieraan bij. Zo zijn grote Nederlandse vlees- en zuivelbedrijven verantwoordelijk voor een enorme uitstoot van broeikasgassen. Meer dan de directe uitstoot van alle auto’s en vrachtwagens in Nederland in een jaar.

De klimaatschade ontstaat vooral bij de buitenlandse productie van veevoer en het herkauwen door runderen. Door een te intensieve landbouw neemt ook de biodiversiteit in en boven de grond schrikbarend af.

Ons landbouwsysteem is onhoudbaar

Niet zo goed mogelijk, maar zo goedkoop mogelijk produceren. Dat is al heel lang het motto van ons landbouwsysteem. Boeren in Nederland hebben te maken met hoge kosten. Veel van hen komen met de huidige lage en onstabiele prijzen niet uit. Ook niet met subsidie. Het lukt alleen als ze flink groeien, investeren en intensiveren. Veel boeren haken daardoor af.

Dit model is niet vol te houden voor:

  • het klimaat;
  • de natuur;
  • de boeren.

Eerlijk en duurzaam

Wat de boeren en onze aarde nodig hebben, is afscheid van de wereldmarkt waar de laagste prijs geldt. Waar vervuilende bedrijven, supermarktketens en grootgrondbezitters de dienst uitmaken. De boeren en onze aarde zijn gebaat bij: 

  • een zo groot mogelijke Europese zelfvoorziening;
  • eerlijke prijzen voor duurzame producten, zoals biologisch;
  • meer verbinding tussen boeren en burgers door lokale markten.

Regels voor bedrijven

De overheid is aan zet. Het is hard nodig dat er wetgeving komt die ervoor zorgt dat grote vervuilende multinationals in de landbouw- en voedselindustrie hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Voor het klimaat, de natuur, boeren en arbeiders. In de hele productieketen.

Zorg voor een landbouw:

  • die de grenzen van de aarde respecteert;
  • die eerlijke prijzen voor producenten en consumenten garandeert;
  • met toekomstperspectief, ook voor jonge boeren en boerinnen.
Loading...