Over ons

Over ons

Over ons

03 juli 2014

Milieudefensie werkt sinds 1971 aan een duurzaam en eerlijk Nederland. Als we de aarde eerlijk met elkaar delen en niet meer nemen of vervuilen dan de aarde aan kan, varen we daar allemaal wel bij. Wijzelf, mensen elders op de wereld en onze kinderen en kleinkinderen.

Milieudefensie is actief op vijf thema's:

Dat doet Milieudefensie samen met zoveel mogelijk mensen: lokaal, landelijk en wereldwijd als lid van Friends of the Earth International.

Vereniging

Milieudefensie is een vereniging met 84.000 leden en donateurs. Deze vereniging heeft medewerkers in dienst. Het landelijk bureau is gevestigd in Amsterdam.

Waar betalen we ons werk van?

In 2015 bedroegen de inkomsten van Milieudefensie € 8.969.503. Waar komt dat geld vandaan?

Contributies en donaties
In 2015 was meer dan de helft van onze inkomsten (52%, € 4.519.953) afkomstig van contributies, donaties, giften, schenkingen en nalatenschappen.

De Nationale Postcode Loterij
Meer dan 25% van onze totale inkomsten komt (grotendeels) van de Nationale Postcode Loterij. Het gaat om een jaarlijkse bijdrage van €1.350.000 en eenmalige bijdragen voor extra projecten: het in 2015 beëindigde project  ‘Duurzame Energiesnelweg A15’ en het project ‘Allemaal Lokaal’ dat afloopt in 2017.

Subsidies van overheden
Ook de overheid betaalt soms voor projecten. De overheid ‘huurt’ Milieudefensie dan als het ware in om bepaalde milieudoelen te halen. In 2015 bestond bijna 25% van onze inkomsten uit subsidies. Het gaat hierbij om programma’s die we samen met partnerorganisaties uitvoeren, zoals Fair, Green & Global en de Green Livelihoods Alliance. Hierover kunt je meer lezen in ons jaarverslag 2015.

En waar gaat het geld heen?

Van elke in 2015 ontvangen euro heeft Milieudefensie 82 eurocent direct aan haar doelstellingen besteed.

Van elke in 2015 ontvangen euro heeft Milieudefensie 82 eurocent direct aan haar doelstellingen besteed.