Over ons

Over ons

Over ons

03 juli 2014

Milieudefensie werkt sinds 1971 aan een duurzaam en eerlijk Nederland. Als we de aarde eerlijk met elkaar delen en niet meer nemen of vervuilen dan de aarde aan kan, varen we daar allemaal wel bij. Wijzelf, mensen elders op de wereld en onze kinderen en kleinkinderen.

Milieudefensie is actief op vijf thema's:

Dat doet Milieudefensie samen met zoveel mogelijk mensen: lokaal, landelijk en wereldwijd als lid van Friends of the Earth International.

Vereniging

Milieudefensie is een vereniging met 87.500 leden en donateurs. Deze vereniging heeft medewerkers in dienst. Het landelijk bureau is gevestigd in Amsterdam.

Waar betalen we ons werk van?

In 2016 bedroegen de inkomsten van Milieudefensie € 16.419.326 . Waar komt dat geld vandaan?

Contributies en donaties
In 2016 was € 4.591.009 afkomstig van contributies, donaties, giften, schenkingen en nalatenschappen. Dit betekent een stijging van 1,6% t.o.v. 2015.

Acties van derden
De Nationale Postcode Loterij verstrekt een jaarlijkse bijdrage van €1.350.000 en ook nog een eenmalige bijdrage voor het project ‘Allemaal Lokaal’ (€449.949) en via IUCN een bijdrage aan het project Bescherm de Natuurbeschermer (€10.452). . Daarnaast heeft stichting Pequeño een deel van het project Green Canteen gefinancierd (€44.539).

Subsidies van overheden
Voor sommige projecten ontvangt Milieudefensie geld van de overheid om specifieke milieudoelen te behalen. In 2016 heeft Milieudefensie €9.931.340 ontvangen aan subsidies. 81% daarvan (€8.026.270) werd direct doorgegeven aan partnerorganisaties, voornamelijk in zuidelijke landen. Het gaat hierbij om programma's die we samen met partnerorganisaties uitvoeren, zoals Fair, Green & Global en de Green Livelihoods Alliance. Hierover kan je meer lezen in ons jaarverslag 2016

En waar gaat het geld heen?

Van elke in 2016 ontvangen euro heeft Milieudefensie 88 eurocent direct aan haar doelstellingen besteed.

taartdiagram