Nederland krijgt eindelijk een Klimaatwet

Wie doorzet, wint! 10 Jaar geleden begonnen we met een campagne voor een Klimaatwet. Op 27 juni 2018 is het zover: Nederland krijgt een Klimaatwet!

In de Klimaatwet staat dat ons land de uitstoot van het broeikasgas CO2 in 2050 met 95% wil verminderen (ten opzichte van 1990). Zo willen we de opwarming van de aarde stoppen. De wet krijgt veel steun. 7 Politieke partijen staan erachter, ook CDA en VVD.

Donald Pols, directeur van Milieudefensie: “In 2008 was ik campagneleider Klimaat bij Milieudefensie. Wij stelden toen, samen met Natuur & Milieu en onze jongerenorganisatie JMA, een Nederlandse Klimaatwet voor. Daarmee wilden we de uitstoot van CO2 verminderen. De politiek in Den Haag wilde er niets van weten. Dat de wet er 10 jaar later toch is, vind ik echt een doorbraak: Het laat zien dat volhouden werkt!”

De wet mag van ons nog wel iets steviger. Zo kan de uitstoot bijvoorbeeld sneller omlaag. En de afspraken zijn helaas nog niet altijd verplichtend. Dat geeft bedrijven de ruimte om toch te blijven vervuilen. Ook gaat de wet niet over schepen en vliegtuigen. Die stoten enorm veel CO2 uit, dus het is juist belangrijk dat die meedoen. Maar we zijn blij met deze stap vooruit, want we komen van ver!

Kosten eerlijk verdelen

In de Klimaatwet staat nu hoeveel minder uitstoot we willen. In het Klimaatakkoord spreken overheden, werkgevers, vakbonden en milieuorganisaties af hóe we dat gaan doen. Dan gaat het ook over de kosten.

Milieudefensie praat hierover mee, en vindt dat die kosten nu nog niet eerlijk verdeeld worden. Donald Pols: “Je zou zeggen: wie veel vervuilt, betaalt het meest om het probleem op te lossen. Maar juist grote bedrijven die veel vervuilen, betalen nu bijna niets! Gewone Nederlanders maken de meeste kosten. Dat is oneerlijk. Wij blijven daarom druk zetten op politici in Den Haag voor een eerlijk Klimaatakkoord.”

Naschrift: Op 28 mei 2019 stemde ook in de Eerste Kamer een hele ruime meerderheid voor de Klimaatwet. Dus nu kan de wet in werking treden.
Loading...