Ledenbulletin Milieu-Visie

Milieu-Visie is een blad van leden vóór leden. Het wordt geschreven door leden, en samengesteld en vormgegeven door een onafhankelijk werkende ledenredactie. Meedoen aan discussie, uitbreiding van ledencontact en samenwerking? Meld je aan.

Meningen verschillen

Het ledenbulletin heeft als doel het bevorderen van:

  • onderlinge informatieuitwisseling;
  • contact;
  • discussie;
  • samenwerking op het gebied van milieu.

Het milieu is van en voor alle mensen; het ledenbulletin is dan ook van en voor álle leden van Vereniging Milieudefensie.

Ieder lid is welkom om gebruik te maken van deze faciliteit. Geef je mening, deel je ideeën en ervaringen met anderen! Visies kunnen verschillen. Daarom vraagt de redactie om achting en begrip te hebben voor elkaars blik op de leefwereld, op de problematiek en op de mogelijke oplossingen daarvoor.

Over Milieu-Visie en de redactie

Milieu-Visie wordt gemaakt op basis van het redactiestatuut van Vereniging Milieudefensie. Het blad is geen spreekbuis van de vereniging, het bestuur en/of de werkorganisatie. De geplaatste artikelen, lezersbrieven en -reacties geven niet noodzakelijkerwijs het standpunt weer van de redactie of van Vereniging Milieudefensie.

Ben je iemand met hart voor het milieu, voor de vereniging Milieudefensie en haar leden? En vind je het leuk om te schrijven? Kom dan ons team versterken! We zoeken 2 nieuwe redactieleden.

Laatste editie

Ledenbulletin 17 Cover.jpg

Het ledenbulletin verschijnt viermaal per jaar: lente-, zomer-, herfst- en wintereditie. De verspreiding is grotendeels digitaal; leden die dat wensen, krijgen op verzoek een papieren versie toegestuurd.

Colofon

De sluitingsdata en de voorwaarden voor het aanleveren van artikelen, brieven, reacties en illustraties staan vermeld in het colofon. Lees hier het volledige colofon.

De bureauredactie:

  • A.K. Blaauw
  • M.L. Boekholt
  • J. van Gils
  • P.E.J. Verwiel
  • R. Zakee

Redactieadres: 
ledenbulletin@milieudefensie.nl
Vereniging Milieudefensie
Postbus 19199
1000 GD Amsterdam

Liever papieren versie ontvangen?
Wil je Milieu-Visie liever op papier ontvangen? Stuur dan een mail met je adresgegevens naar ledenbulletin@milieudefensie.nl met als onderwerp 'aanvraag papieren editie Milieu-Visie'.

Opzeggen?
Wil je het ledenbulletin Milieu-Visie niet meer ontvangen, stuur dan een mail met je
adresgegevens naar service@milieudefensie.nl met als onderwerp 'Opzeggen abonnement Milieu-Visie'.

Aanmelden ledenbulletin Milieu-Visie

Loading...