Integriteitsbeleid en gedragscode

Vereniging Milieudefensie wil een bijdrage leveren aan het oplossen en voorkomen van milieuproblemen en aan het behouden van cultureel erfgoed. Onze vereniging streeft naar een duurzame samenleving op mondiaal, landelijk, regionaal en lokaal niveau.

Als vereniging zetten we ons samen met burgers, organisaties en bewegingen in voor de systeemveranderingen die hiervoor nodig zijn.

We kunnen alleen slagen in deze ambitie als we de verbinding zoeken met anderen en samen strijdvaardig zijn. Dat doen we met een heldere boodschap over een eerlijke en rechtvaardige wereld en met allerlei activiteiten die daar aandacht voor vragen.

Ook bínnen onze vereniging willen we eerlijk en rechtvaardig samenwerken. Zodat vereniging Milieudefensie voor leden, medewerkers van de werkorganisatie, vrijwilligers en leden van lokale afdelingen en bestuursleden een prettige club is. En zodat we een betrouwbare partij zijn voor iedereen die met ons samenwerkt en die met ons te maken heeft. Een gedragscode is hiervoor een randvoorwaarde.

 

Hier kun je terecht:
Externe vertrouwenspersoon: Lieke Marinusse, lieke@dezaakhermelink.nl
Integriteitsmeldingen: integriteitsmeldpunt@milieudefensie.nl

Dit document is geactualiseerd in maart 2023 en bevat drie gedragscodes:

  1. Voor de leden van de vereniging.
  2. Voor iedereen die namens en samen met Milieudefensie activiteiten uitvoert.
  3. Voor de medewerkers van de werkorganisatie (opgenomen als bijlage 2).

In het jaarverslag rapporteren we jaarlijks over de voortgang op dit onderwerp.

Wat doe je als lid of veranderaar bij ongewenste omgangsvormen, schendingen van de gedragscode of misstanden?  Dit stroomschema laat zien waar je in welke situatie terecht kunt. Contactgegevens vind je onderin de tabel.

 

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Integriteitsbeleid en gedragscode'
Gedragscodes en meldingsprocedure Vereniging Milieudefensie versie maart 2023.pdf — 116 KB
Loading...