Lokaal

Milieudefensie Nijmegen

14 februari 2011

  • Plaats: Nijmegen
  • Oprichtingsjaar: jaren '80, herstart 1996
  • Contactpersoon: Ronald Aalders
  • Contact: nijmegen@milieudefensie.nl of 0631328312
  • Website: www.debroeikasnijmegen.nl
  • Aantal actieve leden: 10, met daaromheen groot
    netwerk van inzetbare mensen
  • E-mail nieuwsbrief: 1800 abonnees

Algemeen

Vanaf de oprichting hebben we een belangrijke rol gespeeld in brede coalities met andere natuur-, milieu-, bewoners- en cultuurhistorische groepen, zowel in Nijmegen als in de regio.

We spannen ons in voor behoud van bomen en parken en van open landschap en natuur, vóór goede fiets- en openbaar vervoersverbindingen en voor een goed milieu- en duurzaamheidbeleid van lokaal tot (soms) mondiaal niveau.

Tevens proberen we slechte ontwikkelingen tegen te houden, met inzet van alle middelen: publiciteitsacties, inspraakreacties, politieke lobby, juridische procedures, mensen informeren en mobiliseren, uitzoekwerk en argumenten verzamelen en een enkele keer ook een referendum(aanvraag) of een brochure (laten) schrijven. Sinds 1996 konden we de nodige successen (mede) op ons conto schrijven.