Milieudefensie Oosterhout

Ook in je eigen woonplaats kun je bouwen aan een eerlijk en duurzaam Nederland. Daarom pakken in het hele land Milieudefensie afdelingen milieuproblemen in hun buurt aan. Ook in Oosterhout is een lokale afdeling van Milieudefensie actief.

Wie zijn we

Milieuvereniging Oosterhout is opgericht in 1987. Sinds 1995 is het een lokale afdeling van de vereniging Milieudefensie. Onze afdeling bestaat uit een groep vrijwilligers met veel juridische kennis en ervaring op het gebied van ecologie, natuur en landschap. We werken nauw samen met de Brabantse Milieufederatie en met verschillende lokale milieugroepen in de regio.

Wat doen we

We ondersteunen acties van de landelijke vereniging Milieudefensie. Daarnaast organiseren we ook lokale activiteiten. Vooral op het gebied van natuur en biodiversiteit.

We zitten bij nieuwe ontwikkelingen, die een bedreiging vormen voor de natuur, aan tafel bij overheden en de politiek om het beleid te beïnvloeden. Als er toch besluiten genomen worden die niet goed zijn voor de natuur, kiezen we de juridische weg. Vaak met succes!

Voorbeelden hiervan zijn nieuwe wegen waarvoor natuur moet verdwijnen, agrarische schaalvergroting en recent ook aanleg van zonneweides in waardevolle gebieden. Ook met de stikstofproblematiek houden we ons steeds meer bezig.

Op heeft de gemeenteraad van Oosterhout de omgevingsvisie vastgesteld. Op het oog allemaal goed onderbouwde maatregelen om de kwaliteit van de leefomgeving te garanderen in onze dichtbevolkte omgeving. Vele belangen spelen. De zwakste partij daarbij is de natuur, de bomen en dieren. Wij als Milieudefensie Oosterhout hebben een bezwaarschrift ingediend om de gemeente te wijzen op haar verplichtingen als het gaat om wijzigingen in de groene omgeving en de bescherming van monumentale bomen.

Doe mee

Wil je ook actief vrijwilliger worden? Dat kan!
Mail naar oosterhout@milieudefensie.nl. Wij nemen contact met je op.

Loading...