Lokaal

Milieudefensie Meerssen

Milieudefensie Meerssen

14 februari 2011

Over ons

Milieudefensie Meerssen houdt zich voornamelijk bezig met gemeentelijke zaken. We spelen in op actuele gebeurtenissen en werken indien mogelijk samen met andere organisaties. We hebben zitting in het Duurzaamheidsplatform Meerssen en het Groen Platform Meerssen, een adviesorgaan aan het gemeentebestuur over allerlei zaken die spelen in het buitengebied. We geven elk jaar een excursie in het kader van de Nacht van de Nacht en hebben overleg met de ambtenaar die de openbare verlichting in zijn portefeuille heeft.
We ondersteunen ook actiegroepen, maar laten ons niet voor het karretje spannen. Veel van onze leden zijn ook lid van andere natuur- en milieuorganisaties. Mede daardoor werken we ook nauw samen met de beide IVN afdelingen.
Een goed voorbeeld geven is en blijft heel belangrijk. Nagenoeg elke week plaatsen we een bericht in het plaatselijk weekblad, in het contactblad van Ulestraten en we bieden het ook aan aan de plaatselijke tv zender. We krijgen hierover ook reacties, telefonisch of per mail.
Naast 10 actieve leden hebben we 35 ondersteunende leden, die bericht krijgen over activiteiten en ons jaarverslag ontvangen.

Contact

  • Plaats: Meerssen
  • Contactpersoon: Els Derks-Van der Wiel
  • Contact: meerssen@milieudefensie.nl of 043 3643 740
  • Aantal aktieve leden: 10 

Plannen 2015

  • Inbreng in overlegorganen van Gemeente
  • Inbreng in andere overlegorganen zoals Duurzaamheidsplatform Meerssen
  • Regelmatig stukjes gepubliceerd in plaatselijk weekblad
  • Invulling geven aan het 25 jarig bestaan Milieudefensie Meerssen!