Lokaal

Milieudefensie Lelystad

Milieudefensie Lelystad

14 februari 2011

Plaats: Lelystad
Contactpersoon: Nienke Eikelboom
Contact: n.eikelboom@outlook.com
Aantal actieve leden: 4

 

Geplande activiteiten in 2017

We zijn van plan onze aandacht vooral te blijven richten op lokale activiteiten (vliegveld; gemeentelijk en provinciaal beleid; deelname aan activiteiten rond thema’s duurzaamheid en natuur). Indien nodig zullen wij een zienswijze indienen.

Dankzij een financiële bijdrage uit het Verbraakenfonds van NMFF zullen wij dit jaar een flyer uitgeven met informatie over onze afdeling.

Uitgevoerde activiteiten in 2016

Vliegveld Lelystad

Wij hebben ambtelijk overleg gevoerd met Provincie Flevoland over de ontwikkelingen van Vliegveld Lelystad. Het gesprek was bedoeld als uitwisseling van de standpunten van beide kanten over de huidige stand van zaken, waaronder de infrastructurele maatregelen die nodig zijn in verband met de uitbreiding van dit vliegveld. De belangrijkste maatregelen zijn de aanleg van een nieuwe Verbindingsweg en Halve Aansluiting op de A6.

Uiteindelijk heeft Milieudefensie Lelystad een zienswijze ingediend, waarin we gewezen hebben op de nadelige effecten van deze nieuwe aansluiting op de doorstroming en verkeersveiligheid op de A6. Ook hebben we aangedrongen op het instellen van een snelle busverbinding tussen het vliegveld en station Lelystad en maatregelen om te komen tot een betere doorstroming bij station Lelystad. We hebben hierover een persbericht uitgegeven, waaraan onder meer door omroep Flevoland en de Flevopost aandacht is besteed.

Flevokust

Wij volgen de ontwikkelingen rond de aanleg van een buitendijkse haven.

Kadernota Duurzaamheid gemeente Lelystad

Onze beide reacties (1. over de verslechterde positie van de fietsers en gewenste maatregelen betreffende het stadsvervoer; 2. over zorg voor het openbaar groen) werden als bijlage aan de nota toegevoegd.

Momenteel werkt de provincie aan een nieuw omgevingsplan waarbij wij proberen het beleid te beïnvloeden.

Deelname aan publieksactiviteiten

Op 5 juni deden wij mee aan de Hobby- en Natuurmarkt in een park in Lelystad. Het was heel mooi weer en er kwamen veel belangstellenden.

De 100 windmolentjes die we van NMFF - Milieudefensie Lelystad is aangesloten bij Natuur- en Milieufederatie Flevoland (NMFF) - hadden gekregen waren bijzonder in trek bij kinderen. Ook deelden we sojaboontjes uit die we van MD-landelijk hadden gekregen (in het kader van de actie Allemaal Lokaal).

Opnieuw in Lelystad deden we op 8 oktober mee aan de 1e Dag van de Duurzaamheid. Bij onze kraam ontstond veel discussie over de voor- en nadelen van de uitbreiding van ons vliegveld. De tekst bij onze kraam, ‘vliegveld: vloek of zegen?’, prikkelde veel mensen om hun mening te geven over de plannen voor ons vliegveld.

Verkoop Ecover-producten

Wij zijn aangesloten bij De Stal-Wereldwinkel en door middel van de verkoop van Ecover-producten denken wij bij te dragen aan meer milieubewustzijn bij de consument.