english

Milieudefensie Lelystad

Ook in je eigen woonplaats kun je bouwen aan een eerlijk en duurzaam Nederland. Daarom pakken in het hele land Milieudefensie afdelingen milieuproblemen in hun buurt aan. Ook in Lelystad is een lokale afdeling van Milieudefensie actief.

Wie zijn we

Milieudefensie Lelystad is een lokale afdeling van de vereniging Milieudefensie. We zijn van plan onze aandacht vooral te blijven richten op lokale thema's. Dit zijn bijvoorbeeld het vliegveld Lelystad, gemeentelijk- en provinciaal beleid, duurzaamheid en natuur.

Wat doen we

We houden ons vooral bezig met het thema verkeer. We overleggen met de Provincie Flevoland over de ontwikkelingen van Vliegveld Lelystad. En samen met actiegroepen uit de provincie hebben we een manifestatie georganiseerd op vliegveld Lelystad. Wij zijn namelijk bezorgd over de geluidsoverlast door de laagvliegroutes vanaf het vliegveld.

Verder doen we mee aan publieksactiviteiten. Zo staan we regelmatig op markten waar we graag met mensen in gesprek gaan. De tekst bij onze kraam, ‘Vliegveld: vloek of zegen?’, prikkelt veel mensen om hun mening te geven over de plannen voor ons vliegveld. 

Tenslotte verkopen wij Ecover-producten. Hiermee hopen wij het milieubewustzijn van onze stadsgenoten te vergroten.

Tegen ingebruikname van Lelystad Airport voor groot luchtverkeer

De overheid is druk doende te proberen om Lelystad Airport zo snel mogelijk in gebruik te nemen. Momenteel ligt het geactualiseerde Luchthavenbesluit en bijbehorende MER voor inspraak ter visie. Klik hier voor nadere gegevens.

Afdeling Lelystad heeft op dit Luchthavenbesluit op 6 februari 2019 een zienswijze ingediend. Wij hebben ons uitgesproken tegen de ingebruikname van Lelystad Airport voor groot luchtverkeer. De ingebruikname zal grote nadelige effecten hebben op ons (woon-en leef)milieu in Flevoland.

Het lijkt wel of de regering het gebruik van het vliegtuig wil stimuleren, terwijl dit vanwege de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen -en de daarmee samenhangende klimaatsverandering- juist zou moeten worden tegengegaan.

Ook u kunt nog tot 21 februari 2019 een zienswijze indienen! U kunt daarvoor (delen van) onze zienswijze gebruiken (zie bijlage)

Naast Airport Lelystad maken wij ons ook zorgen over dreigende verslechteringen voor de fietsers in Lelystad en dan met name in het Stadshart. We zullen het de komende tijd kritisch blijven volgen en daar waar mogelijk de politiek benaderen.

Mocht u daar meer over willen weten, neem dan contact met ons op via: n.dijkshoorn1@kpnmail.nl

Doe mee

We zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Interesse? Doe met ons mee!
Mail naar Nico via n.dijkshoorn1@kpnmail.nl en wij nemen contact met je op.

Loading...