Lokaal

Milieudefensie Amstelveen

Milieudefensie Amstelveen

14 februari 2011

Algemeen

Onze groep bestaat sinds 1989. Sinds 1991 hebben wij deelgenomen met de actie “Hart voor Hout” waar wij ons bezig hielden met Australië.  
Op dit moment zijn er 7 mensen actief en de deelname van vrijwilligers hangt af van de actie.  Zij zijn allemaal part-time alleen Leonie werkt full-time voor MD Amstelveen.
Wij werkten nauw samen met de Vredesbeweging Amstelveen, van wie wij bij bepaalde acties steun kregen.

Acties 2011

Dit jaar zijn wij weer druk bezig geweest met de activiteiten georganiseerd door het Bureau. Dit houdt in het participeren aan de actieve ledendagen etc. Wij zijn vooral geïnteresseerd in de campagnes zoals megastallen, vermindering vlees consumptie, gebruik van palmolie voor vliegtuigbrandstof en hebben ideeën aangedragen die waarschijnlijk nog verder uitgewerkt kunnen worden.

Koelkasten dicht: Gecontroleerd of de supermarkten die wij hebben betrokken bij de actie “koelkasten dicht” ook daadwerkelijk hun beloften zijn nagekomen. Het bleek dat zij dat gedaan hebben.

Er zijn verdere ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid in de gemeente Amstelveen die wij volgen, zoals het FSC hout gebruik bij nieuwe gebouwen. Zelfs wordt er nu op het gemeentehuis FSC toilet paper gebruikt. Scheiden van afval verloopt goed.

Openbaar Vervoer
Zoals het nu wel bekend is, is er op het gebied van regionaal openbaar vervoer veel veranderd. Amstelveen is een aantal buslijnen kwijt geraakt en wij zijn betrokken geweest bij vergaderingen. Op 20 November hebben wij deelgenomen aan de actie tegen de bezuiniging van het Openbaar Vervoer bij het Centraal Station van Amsterdam (zie foto).

Bulderbos
Clemens en Gabriel zijn weer actief met het onderhoud van het Bulderbos.

Bovenkerker polder
Deze polder komt onder voortdurende druk te staan vooral nu er een golfbaan gemaakt is. De aantasting van de polders rond Amstelveen heeft tot veel publiek verzet geleid. Er is nu een probleem bijgekomen, een nieuwe nog aan te leggen weg die de omgeving nog verder zal aantasten. Op verzoek van het Bureau hebben wij ons dossier met kranten artikelen over dit onderwerp overhandigd voor verder gebruik voor het VPRO Programma ‘Landroof’.

Duurzaamheid
Er zijn op dit moment veel activiteiten op het gebied van ‘Duurzaamheid’. Dit houdt ook verband met de toekomstige Rio 20+ in juni 2012.
Het Utrecht Centrum voor Aarde en Duurzaamheid (UCAD) heeft een aantal vergaderingen gehouden waar Leonie aandeel nam.
The European Foundation on Social Quality and Sustainability Project heeft Leonie verzocht om adviseur te worden op het gebied van bossenbeleid. In dit kader heeft Leonie deelgenomen aan een Symposium: ‘Linking Green Economics, Forests and Biodiversity’.

Globalisering – Bossen campagnes
Leonie heeft zich voornamelijk bezig gehouden met: Certificering: FSC International en FSC in Australie.
De belangrijkste taak is het werk als vertegenwoordigster van de milieugroepen Friends of the Earth Australia en Western Australian Forest Alliance. Belangrijke beleidsveranderingen van de “Principles and Criteria” moeten nauwlettend beoordeeld worden en er moet samengewerkt worden met andere organisaties zoals Greenpeace, WWF en Amerikaanse milieu organisaties. Daarbij horen ook de monitoring, internationale communicatie en evaluatie.

Indonesië - Sumatra
Asia Pulp and Paper (APP), een Indonesisch bedrijf dat handelt in grondstoffen voor de papier industrie publiceerde in juni (2011) een grote reclame campagne op de TV en in verschillende dagbladen. APP beweerde dat zij heel goed zijn voor het milieu, duurzaam materiaal produceert op kale grond op Sumatra, de tijger beschermt tegen uitsterven en miljoenen nieuwe bomen plant. Er werd niet bij vermeld dat APP zelf de oerwouden en veenbossen kapt ten behoeve van grondstoffen voor papier, vooral voor verpakkingsmateriaal.
Ons doel was deze advertentie te verbieden, vooral omdat dit gebied de woonplaats is van de laatste olifanten, orang-oetans en tijgers die nu ernstig bedreigd worden. Verschillende organisaties in Nederland werden benaderd met verzoek om hulp maar alleen Greenpeace Nederland was bereid actie te ondernemen, Leonie werkte drie maanden aan een rapport: “Investigation Sustainability Asia Pulp and Paper”. Dit rapport is opgestuurd naar Greenpeace, Indonesië, Canada en Australië.
Achteraf bleek dat Greenpeace en WWF al jaren bezig waren met onderzoek en acties tegen APP. Het grote resultaat in Nederland was dat de Reclame Code Commissie per onmiddellijke ingang de advertentie verbood.

Plannen 2012

Het komend jaar hopen wij alle activiteiten voort te zetten die bovenstaand genoemd zijn. Het meeste werk (6 uur per dag) is toch wel de communicatie met alle internationale organisaties. Dit houdt in email, Skype, Facebook en de internationale Phone-links. Duurzaam bossen management onderzoek afd. Fysische Geografie, Universiteit Utrecht, schrijven van rapporten en bezwaarschriften voor de Australische milieu organisaties. Het betekent een full-time vrijwilligers baan.

Clemens, Gabriel, Cissy en Leonie