De investeringen van Shell vergroten het klimaatprobleem

Shell investeert jaarlijks 25 tot 30 miljard euro. 95% van dat geld gaat naar zaken die slecht zijn voor het klimaat, zoals de winning van olie en gas. Een heel klein beetje gaat naar groene energie.

Infographic Investeringen Shell

De miljarden van Shell gaan de verkeerde kant op

In 2015 ondertekenden 195 landen in Parijs het klimaatakkoord. Om de klimaatdoelen te halen, moeten we zo snel mogelijk van kolen, olie en gas af. Shell zegt het klimaatakkoord te ondersteunen. Je mag dus verwachten dat Shell langzaam maar zeker stopt met boren. Niets is minder waar. Shell stopt niet met boren, maar gaf de afgelopen jaren nog steeds miljarden uit aan nieuwe gas- en oliebronnen. Hieronder zie je waar Shell de afgelopen jaren zijn geld aan uitgaf:

Shell stopt nauwelijks geld in groene energie

Shell heeft een knipperlichtrelatie met duurzame energie. In 1997 wilde Shell nog voorop lopen met zonne-energie. "Het worden grote markten, dus willen we er vroeg bij zijn," zei toenmalig topman Jeroen van der Veer. Onder druk van de aandeelhouders stopt Shell hier 10 jaar later mee en besluit het bedrijf om in te zetten op de meest vervuilende energiebronnen, zoals teerzanden. In 2017 zegt Shell dat het tussen 2018 en 2020 jaarlijks 1 tot 2 miljard dollar gaat investeren in ’New Energies’. Dat lijkt heel wat. Maar het is maar ongeveer 5% van wat het bedrijf jaarlijks uitgeeft. New Energies klinkt overigens duurzamer dan het in werkelijkheid is. Verschillende vormen van gas en CO₂-opslag vallen hier ook onder.

Waaraan geeft Shell zijn geld uit?

Er is dus jaarlijks 25 tot 30 miljard dollar beschikbaar. Waar geeft Shell dat geld aan uit? De afgelopen jaren verdeelde Shell zijn investeringen over drie categorieën:

  1. Snelle winst: De winning van olie en gas, raffinaderijen die olieproducten maken (zoals benzine en diesel) en vloeibaar aardgas. Dit levert nu het meeste geld op. Meer dan de helft van het geld van Shell (65%) ging hiernaartoe.
  2. Groeiprioriteiten: olie- en gaswinning uit de diepzee en de petrochemie, een tak van scheikunde die zich bezighoudt met verwerking van aardolie. Dit zijn activiteiten waarin Shell snel wil groeien. Een kwart van het geld van Shell (25%) ging hiernaartoe.
  3. Toekomstige mogelijkheden: dit zijn voor Shell de winning van olie en gas uit schaliegesteente en ‘New Energies’. Hierin wil Shell na 2020 groeien. Dan wil Shell er 5% van zijn geld in stoppen.

Conclusie: Ook de komende jaren wordt nog ongeveer 95% van het geld van Shell uitgegeven aan zaken die schadelijk zijn voor het leven op aarde.

Shell geeft miljoenen uit aan tegenwerkend klimaatbeleid

Shell erkende als een van de eerste oliebedrijven de ernst van de klimaatverandering en de rol van mensen daarin. Al in 1986 waarschuwde Shell in een interne studie dat klimaatverandering de aarde deels onbewoonbaar kan maken. Is het dan niet gek dat Shell jaarlijks 22 miljoen dollar uitgeeft om het klimaatbeleid tegen te werken? Het bedrijf staat zelfs in de top 5 van olie- en gasbedrijven die via hun brancheorganisaties klimaatbeleid het hardst tegenwerken.

Shell doet er alles aan om ons ervan te overtuigen dat het allemaal wel meevalt en dat we echt niet zonder olie en gas kunnen. Shell is lid van organisaties die twijfel zaaien over of klimaatverandering wel echt bestaat. Shell hoorde tot 1998 bij de Global Climate Coalition. Die club stelde zichzelf ten doel om twijfel te zaaien over klimaatverandering. Tot 2015 was Shell lid van een Amerikaanse lobbygroep, ALEC, die beweert dat klimaatverandering niet door de mens komt.

Shell heeft vaak twee gezichten. Het steunt de beprijzing van het broeikasgas CO₂ in Europa. Beprijzing is goed. Want hoe hoger de CO₂-prijs, hoe meer bedrijven de druk voelen om hun uitstoot te verminderen. Dat is wat Shell zegt en wat je in de krant leest. Maar wat we niet zien, is wat Shell achter de schermen doet. Bij de Europese Commissie probeert Shell gratis emissierechten te krijgen.

Shell blijft aan de kant staan

Als Shell echt achter het klimaatakkoord van Parijs staat, dan wordt het hoog tijd dat Shell de daad bij het woord voegt en veel meer geld in duurzame oplossingen gaat steken. De praktijk laat iets anders zien. Olie en gas blijven de komende decennia het fundament onder Shell.

Naar de buitenwereld laat Shell veel vaker zijn groene gezicht zien. 56% van Shells persberichten in Nederland gaan over duurzaamheid. Terwijl zo’n 95% van Shells investeringen naar vervuilende brandstoffen gaan. Dat zou niet zo erg zijn als Shell onbelangrijk was. Maar Shell is een hele grote speler en een van de grootste klimaatvervuilers ter wereld. Shell heeft een duw nodig. En Milieudefensie geeft die duw door van Shell te eisen dat het stopt met zijn klimaatschadelijke activiteiten. Dit doen we samen met ruim 17000 Nederlanders en 6 organisaties die mede-eiser zijn geworden. Dit doen we uit naam van alle wereldburgers, onze kinderen en hun kinderen. Zodat ook zij verzekerd zijn van een leefbare toekomst. Inmiddels kun je je niet meer aanmelden als mede-eiser.

Loading...