De investeringen van Shell vergroten het klimaatprobleem

Shell investeert jaarlijks 23 tot 27 miljard euro. 95% van dat geld gaat naar zaken die slecht zijn voor het klimaat, zoals de winning van olie en gas. Een heel klein beetje gaat naar groene energie.

Miljarden gaan de verkeerde kant op

In 2015 ondertekenden 195 landen in Parijs het klimaatakkoord. Om de klimaatdoelen te halen, moeten we zo snel mogelijk van kolen, olie en gas af. Shell zegt het klimaatakkoord te ondersteunen. Je mag dus verwachten dat Shell langzaam maar zeker stopt met boren. Niets is minder waar. Shell stopt niet met boren, maar gaf de afgelopen jaren nog steeds miljarden uit aan nieuwe gas- en oliebronnen. Hieronder zie je waar Shell de afgelopen jaren zijn geld aan uitgaf:

piechart social-NL-1920.png

Shell stopt nauwelijks geld in groene energie

Shell heeft een knipperlichtrelatie met duurzame energie. In 1997 wilde Shell nog voorop lopen met zonne-energie. "Het worden grote markten, dus willen we er vroeg bij zijn," zei toenmalig topman Jeroen van der Veer. Onder druk van de aandeelhouders stopt Shell hier 10 jaar later mee en besluit het bedrijf om in te zetten op de meest vervuilende energiebronnen, zoals teerzanden. Dat lijkt heel wat. Maar het is maar ongeveer 8% van wat het bedrijf jaarlijks uitgeeft. Ondanks de enorme winst die Shell in 2022 heeft geboekt, maakt Shell geen plannen om meer geld in groene energie te investeren.

Waar geeft Shell zijn geld aan uit?

Er is dus jaarlijks 25 tot 30 miljard dollar beschikbaar (in 2023 was dat 23 tot 27 miljard dollar). Waar geeft Shell dat geld aan uit? De afgelopen jaren verdeelde Shell zijn investeringen over drie categorieën:

  1. Snelle winst: De winning van olie en gas, raffinaderijen die olieproducten maken (zoals benzine en diesel) en vloeibaar aardgas. Dit levert nu het meeste geld op. Meer dan de helft van het geld van Shell (65%) ging hiernaartoe. Shell investeert 1,5 miljard dollar per jaar aan verkenning van nieuwe olie-en gasvelden tot en met 2025 en heeft voor de komende 30 jaar meer dan 750 nieuwe (nog) niet ontwikkelde projecten op de planning staan.
  2. Groeiprioriteiten: olie- en gaswinning uit de diepzee en de petrochemie, een tak van scheikunde die zich bezighoudt met verwerking van aardolie. Dit zijn activiteiten waarin Shell snel wil groeien. Een kwart van het geld van Shell (25%) ging hiernaartoe.
  3. Toekomstige mogelijkheden: dit zijn voor Shell de winning van olie en gas uit Liquified Natural Gas (LNG). Shell investeert elk jaar 7 miljoen dollar in LNG capaciteiten. Daarnaast zet Shell vol in op het aanplanten en beschermen van bomen. Uit onderzoek blijkt dat de carbon credits die Shell heeft verkregen voor het aanplanten en beschermen van die bomen niet hebben geleid tot een daadwerkelijk lagere uitstoot.

Conclusie: Ook de komende jaren wordt nog ongeveer 92% van het geld van Shell uitgegeven aan zaken die schadelijk zijn voor het leven op aarde.

Shell geeft miljoenen uit aan lobby

Shell erkende als een van de eerste oliebedrijven de ernst van de klimaatverandering en de rol van mensen daarin. Al in 1986 waarschuwde Shell in een interne studie dat klimaatverandering de aarde deels onbewoonbaar kan maken. Is het dan niet gek dat Shell jaarlijks 26 miljoen dollar uitgeeft om het klimaatbeleid tegen te werken? Het bedrijf staat zelfs in de top 5 van olie- en gasbedrijven die via hun brancheorganisaties klimaatbeleid het hardst tegenwerken.

Shell doet er alles aan om ons ervan te overtuigen dat het allemaal wel meevalt en dat we echt niet zonder olie en gas kunnen. Uit onderzoek blijkt dat Shell al decennia lang wist van de mogelijke gevolgen van klimaatverandering en opzettelijk rapporten die het tegendeel bewezen onderschreef om meer olie en gas te verkopen.

Bovendien is Shell lid van organisaties die twijfel zaaien over of klimaatverandering wel echt bestaat. Shell hoorde tot 1998 bij de Global Climate Coalition. Die club stelde zichzelf ten doel om twijfel te zaaien over klimaatverandering. En tot 2015 was Shell lid van een Amerikaanse lobbygroep, ALEC, die beweert dat klimaatverandering niet door de mens komt.

Shell heeft vaak 2 gezichten. Het bedrijf steunt de beprijzing van het broeikasgas CO2 in Europa. Beprijzing is goed. Want hoe hoger de CO2-prijs, hoe meer bedrijven de druk voelen om hun uitstoot te verminderen. Dat is wat Shell zegt en wat je in de krant leest. Maar wat we niet zien, is wat Shell achter de schermen doet. Bij de Europese Commissie probeert Shell gratis emissierechten te krijgen door meer dan 5 miljoen dollar uit te geven aan lobby activiteiten. In de Verenigde Staten investeert Shell zelfs 7 tot 9 miljoen dollar per jaar aan lobby activiteiten.

Shell blijft aan de kant staan

Als Shell echt achter het klimaatakkoord van Parijs staat, dan wordt het hoog tijd dat Shell de daad bij het woord voegt en veel meer geld in duurzame oplossingen gaat steken. De praktijk laat iets anders zien. Olie en gas blijven de komende decennia het fundament onder Shell.

Naar de buitenwereld laat Shell veel vaker zijn groene gezicht zien. 70% van de communicatie van Shell (in Nederland) gaat over duurzaamheid. Terwijl zo’n 92% van Shells investeringen naar vervuilende brandstoffen, zoals olie en gas, gaan. Dat zou niet zo erg zijn als Shell onbelangrijk was. Maar Shell is een hele grote speler en 1 van de grootste klimaatvervuilers ter wereld.

Shell heeft een duw nodig. Wij geven die duw door van Shell te eisen dat hij stopt met zijn klimaatschadelijke activiteiten. Dit doen we samen met ruim 17.000 Nederlanders en 6 organisaties die mede-eiser zijn geworden. Dit doen we uit naam van alle wereldburgers, onze kinderen en hun kinderen. Zodat ook zij verzekerd zijn van een leefbare toekomst. Inmiddels kun je je niet meer aanmelden als mede-eiser.

Loading...