english
Klimaatplan

Steun ons onderzoek naar de klimaatplannen van grote vervuilers

Scroll

Gezonde bedrijven hebben een goed klimaatplan. Daarom vroegen we begin dit jaar aan 29 grote vervuilers om uiterlijk 15 april hun plannen bij ons in te leveren. Nu laten we de plannen grondig onderzoeken. Dat kost veel geld. Dus we hebben jouw steun nodig. Help je mee?

Veelgestelde vragen over onze klimaatplan-campagne

Lees meer over onze nieuwe campagne. Wat vragen we precies van de grote vervuilers en waarom eigenlijk? En om welke bedrijven gaat het?

 

 

Onze brief veranderde alles
Ruim 45.000 mensen ondertekenden onze brief aan 29 grote vervuilende bedrijven. Die brief veranderde alles. Alle bedrijven reageerden op onze oproep. De media besteedde veel aandacht aan onze brief. Terecht. Want we hebben geen tijd te verliezen. Grote vervuilers moeten snel hun CO2-uitstoot verminderen, anders zijn de ergste klimaatrampen niet meer te voorkomen.

Om welke 29 bedrijven gaat het? (klik voor de lijst)

ABN AMRO • ABP • Aegon • Ahold Delhaize • AkzoNobel • Atradius • BAM Groep • Boskalis Westminster • BP • Dow • DSM • ExxonMobil • FrieslandCampina • ING • KLM • LyondellBasell • NN Group • PfZW • Rabobank • RWE • Schiphol • Stellantis • Tata Steel • Unilever • Uniper • Vion • Vitol • Vopak • Yara

Klik hier om de brief te lezen

Geachte CEO,
Het klimaat vraagt om actie. De tijd van vrijblijvendheid is voorbij. Voor de wereld, voor Nederland, en ook voor uw onderneming. Gezonde bedrijven hebben een klimaatplan. Daarom willen wij van u horen wat u gaat doen om gevaarlijke klimaatverandering te helpen voorkomen en de mensenrechten van onder meer Nederlandse burgers te beschermen.

Waarom nu, waarom u?
De opwarming van de aarde moet worden beperkt tot 1,5°C om een existentiële crisis te voorkomen. Dit volgt onder meer uit het VN Klimaatverdrag en het Klimaatakkoord van Parijs. Volgens de klimaatwetenschap is het noodzakelijk dat de wereldwijde CO2-uitstoot dit decennium nog drastisch wordt gereduceerd.

Gevaarlijke klimaatverandering vormt een bedreiging voor Nederlandse burgers. Daarom hebben grote vervuilers een verantwoordelijkheid om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Het vonnis in de rechtszaak tussen Milieudefensie en Royal Dutch Shell bevestigt deze verantwoordelijkheid en haar reikwijdte.

De rechtbank oordeelde dat Shell zijn activiteiten in lijn moet brengen met een reductiepad behorend bij het 1,5°C-doel van Parijs. Hoe? Door zijn controle en invloed te gebruiken om de wereldwijde uitstoot die wordt veroorzaakt door de Shell-groep de komende 9 jaar bijna te halveren. Dit geldt voor alle uitstoot, inclusief de uitstoot die samenhangt met het gebruik van de door Shell verkochte producten.

Minimaal hetzelfde geldt volgens Milieudefensie voor alle ondernemingen die een aanzienlijke bijdrage leveren aan het klimaatprobleem en kunnen bijdragen aan de oplossing daarvan. Daar hoort uw onderneming ook bij.

Wat wij van u vragen
Kortom, de klimaatcrisis dwingt ook uw bedrijf tot actie. Hoe gaat uw onderneming hier concreet en verifieerbaar invulling aan geven? Wij verwachten uw antwoord hierop in de vorm van een klimaatplan. Door uitvoering van dit plan, zal de CO2-uitstoot van uw bedrijf (of van de groep waarvan uw bedrijf deel uitmaakt) in 2030 met minimaal 45% zijn verminderd (in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs en het Glasgow Climate Pact). We verwachten dat uw plan klimaatrechtvaardig is. De deadline voor dit klimaatplan is 15 april 2022.

Uw plan laten wij door het gerenommeerde internationale onderzoeksbureau New Climate Institute doorrekenen en beoordelen. Dit doen we met de klimaatplannen van in totaal 30 ondernemingen. In juni 2022 publiceren we de resultaten en een rangschikking.

Bent u een koploper of achterblijver?
Deze brief is naast een aankondiging vooral een uitnodiging. Want het is niet ons doel juridische geschillen met alle grote vervuilers van Nederland aan te gaan. Liever gaan wij in gesprek over uw klimaatplan. Ons doel is dat alle grote vervuilers hun bijdrage leveren. Koplopers zullen wij erkennen en indien nodig zelfs steunen, achterblijvers kunnen rekenen op onze niet aflatende druk.

Wij kijken uit naar uw spoedige reactie.

Met vriendelijke groet,
Donald Pols
Directeur Milieudefensie
Neele Boelens
Jongeren Milieu Actief

 

Wat gaan we precies met het geld doen?
Advertentie brief klimaatplanHet internationaal gerenommeerde onderzoeksbureau NewClimate Institute gaat de klimaatplannen allemaal grondig onderzoeken en beoordelen. Dat zijn dus 29 (!) enorme stapels dossiers en cijfers. Uit het onderzoek volgt een Klimaatcrisis-Index: welke bedrijven scoren slecht, en welke zijn op de juiste weg?

We laten de samenvatting van het onderzoek vertalen in het Nederlands. En we maken het publieksvriendelijk door bijvoorbeeld verduidelijkende afbeeldingen toe te voegen. Dit is allemaal heel belangrijk, want zo voeren we de druk bij de bedrijven op om in actie te komen.

Alles bij elkaar kost dit € 120.000. Nog even op een rijtje waar we jouw bijdrage voor nodig hebben:

  • Onderzoek door onderzoeksbureau NewClimate Institute
  • Klimaatcrisis-Index maken van de 29 grote vervuilers
  • Vertaling van de samenvatting in het Nederlands
  • Publieksvriendelijk maken met o.a. verduidelijkende afbeeldingen

Ja, ik help mee aan het onderzoek

Loading...