Het initiatievenloket: 4 succesverhalen

Benieuwd of jouw groep kans maakt op een bijdrage? Hier vind je een overzicht van 4 verschillende initiatieven die in 2021 met succes een aanvraag hebben ingediend.

1. Waken voor het klimaat

Klimaatwakers24 uur per dag, 203 dagen lang waakten zo’n 800 Klimaatwakers non-stop tijdens de kabinetsformatie. Dat deden ze in estafettevorm bij het Catshuis en de Tweede Kamer. Allerlei mensen lieten hun stem horen voor het klimaat. Ook mensen die nooit eerder actie voerden voor het klimaat. En de Klimaatwake gaat door!

De Klimaatwake vraagt aandacht voor daadkrachtig en rechtvaardig klimaatbeleid. Dat is hard nodig, want de klimaatcrisis is een mondiale crisis. Milieudefensie was een van de 60 partnerorganisaties.

Dien een aanvraag in

2. Het inheemse perspectief op het klimaat

Dansgroep Kuryzara uit Equador op Indigenous Liberation Day 2021.jpgWist je dat door de levenswijze van inheemse volkeren ruim 80% van de biodiversiteit op de wereld is behouden? Terwijl zij maar 5% van de wereldbevolking uitmaken. Bij de aanpak van de klimaatcrisis is het inheemse perspectief dus super belangrijk.

Daarom hebben wij de manifestatie van Indigenous liberation ondersteund. Deze manifestatie heeft geleid tot een nieuwe klimaatcoalitie van verschillende klimaat- en jongerenorganisaties. En deze coalitie zorgt ervoor dat de koppeling tussen klimaatrechtvaardigheid en de rechten van Inheemse volkeren steeds meer begrepen wordt. Dit zal zijn weerklank krijgen in de brede milieubeweging.

Wil je met jouw initiatief in aanmerking komen voor een bijdrage? Daar is een aantal voorwaarden aan verbonden.

Wij ondersteunen alleen initiatieven:
- die politici, bedrijven en burgers aanspreken in hun functie (en nooit persoonlijk);
- met een kort en tijdelijk karakter;
- waar aanwezigen het terrein veilig en vrijwillig kunnen verlaten;
- waar geweldloos verzet wordt geboden;
- die in alle openheid opereren en volledige verantwoordelijkheid voor hun acties nemen.

3. Op bezoek bij een Caring farmer

Jongen oogst pompoen tijdens foodcamp landgoed Rorik. Foto: Gabriela HengeveldAls tegengeluid op de 'Farmers Defend Force' zijn de 'Caring Farmers' ontstaan. Deze 'Caring Farmers' organiseren de zogeheten 'Foodcamps' om te laten zien hoe natuurinclusief boeren in zijn werk gaat.

Tijdens een Foodcamp zie je wat er voor nodig is om voedsel te produceren dat niet zorgt voor ontbossing en bodemuitputting in andere landen. Je mag voedsel zelf oogsten en bereiden met een kok.

Door de foodcamps wordt de boer geen gezichtloze industrie achter een plastic pakketje in de supermarkt. Jouw boer maakt in jouw buurt op duurzame wijze producten die je direct kan afnemen via de boerderijwinkel of een abonnement. Het uiteindelijke doel is om rondom de Caring farmer een gemeenschap te laten ontstaan en te versterken.

4. Park(ing) Day

Park(ing) Day Delft: parkeerplaats is omgetoverd tot parkje.Wat gebeurt er als er minder plek voor stilstaande auto’s is en meer (groene) plekken om elkaar te ontmoeten? Dat heeft Klimaatcoalitie Delft laten zien met Park(ing) Day. Voor 1 dag zijn verschillende parkeerplaatsen omgetoverd in een speelplaats, drinkgelegenheid of mini-parkje.
Doel: bewoners laten nadenken over de leefbaarheid van hun buurt. En meer draagvlak creëren voor een alternatieve inrichting van de publieke ruimte met minder auto’s.

Dien een aanvraag in

Loading...