Juridische informatie: Omgevingswet 2023

Waarschijnlijk gaat in 2023 de nieuwe Omgevingswet gelden, met allerlei bijbehorende regels. De inwerkingtreding is al verschillende keren uitgesteld. Deze wet en bijbehorende regelgeving bevat (bijna) alle regels en procedures op het gebied van de leefomgeving (ruimtelijke ordening, milieu, natuur en water).

Lees alles over de nieuwe Omgevingswet.

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Juridische informatie: Omgevingswet 2023'
Milieudefensie Toolkit Juridisch Omgevingswet 2023.PDF — 1457 KB
Loading...