Zo reageren bedrijven op de Klimaatcrisis-Index

Een aantal bedrijven ziet de Klimaatcrisis-Index als steun in de rug. Of als aanmoediging het beter te doen. Andere bedrijven zeggen dat het onderzoek niet klopt en vinden de eigen plannen wel goed. Lees de eerste reacties van de 16 bedrijven die al hebben gereageerd.

Het logo van ABN AMROABN AMRO reageert op de eigen website en zegt het noodzakelijk te vinden om de afspraken uit het Parijs-akkoord na te komen. Nog dit jaar presenteert de bank een nieuwe klimaatstrategie. Daarin "zetten we de volgende stap in de inzet van de bank om, samen met onze klanten, klimaatverandering tegen te gaan en de energietransitie te versnellen. We streven ernaar om deze klimaatstrategie in vele opzichten te laten aansluiten bij de doelstellingen van onze stakeholders, waaronder Milieudefensie."

Het logo van AegonOok Aegon reageert op de eigen website. Het bedrijf zegt dat Aegon vooruitgang boekt, maar erkent tegelijkertijd "dat we onze aanpak waar mogelijk moeten versnellen. Wij blijven voortdurend kijken naar mogelijkheden om onze duurzaamheidsambities en onze rapportage aan te scherpen."

Het logo van Ahold DelhaizeAhold Delhaize zegt tegen de NOS het niet eens te zijn met de beoordeling van Milieudefensie. "Wij waarderen de inzet van Milieudefensie voor het klimaat en voelen de noodzaak en verantwoordelijkheid om de overgang naar duurzamer voedselsysteem te ondersteunen", aldus het bedrijf. "We hebben onze rol met overtuiging op ons genomen, en hoewel we nog een lange weg te gaan hebben, geloven we dat we op de goede weg zijn."

Het logo van AtradiusAtradius benadrukt in een eerste reactie aan het Nederlands Dagblad dat het bedrijf "absoluut" met klimaatplannen bezig is. Maar volgens Atradius zijn er momenteel zoveel verschillende manieren om daarover te rapporteren, dat het al snel "appels met peren vergelijken" wordt.

Het logo van BAMEen vertegenwoordiger van BAM reageert in de chat van onze eigen online-talkshow over de Klimaatcrisis-Index: "De constructieve dialoog over dit thema is ongelofelijk belangrijk en wij doen daar graag aan mee en voelen ons hier ook verantwoordelijk voor. Op scope 1 en 2 brengen wij al jaren consistent onze uitstoot terug. Maar de werkelijke impact zit inderdaad in scope 3. Dat erkennen wij. Praktijk is dat het op dit moment zeer lastig is om scope 3 in onze industrie goed meetbaar te maken. Het is dus een belangrijk doel voor ons om scope 3 goed inzichtelijk te maken."

Het logo van DOWDOW ontkent tegen Omroep Zeeland dat de eigen klimaatplannen onvoldoende zijn. Het chemiebedrijf ziet vooral ruimte in verbetering voor hun communicatie.  "Hoewel onze Routekaart naar nul in lijn is met het Nederlandse klimaatakkoord en de doelstellingen, biedt het rapport dat Milieudefensie heeft opgesteld ons aanvullende inzichten en aandachtspunten voor verdere ontwikkeling, onder andere rond de manier waarop we communiceren over onze inspanningen."

Het logo van FrieslandCampinaFrieslandCampina zegt in Trouw dat het onmogelijk is om de uitstoot in de zuivelsector naar nul te brengen en wil niet minder gaan produceren: “De vraag naar zuivel groeit wereldwijd nog altijd, net als de wereldbevolking.

Het logo van INGING reageert in NRC dat de bank "naar de meest ambitieuze doelstelling" van Parijs streeft, namelijk "netto-nul uitstoot van broeikasgassen in 2050." Tegelijk vindt ING het lastig om streng te handelen op de landbouw en legt de schuld daarvoor bij het ontbreken van een methodiek om de agrarische kredietportefeuilles te beïnvloeden.

Het logo van KLMKLM reageert in verschillende media. Het bedrijf zegt het op onderdelen niet eens te zijn met het onderzoek, maar ook dat het uit het onderzoek wel lessen trekt. Zo zegt de luchtvaartmaatschappij tegen NOS: "De analyse heeft laten zien dat we onze plannen verder naar de buitenwereld moeten concretiseren en verdere transparantie moeten geven over onze klimaatambities. Op een aantal punten kunnen we ons niet vinden in de analyse."

Het logo van LyondellBasellChemiebedrijf LyondellBasell zegt tegen AD hetzelfde te willen als Milieudefensie. Maar het bedrijf vindt ook dat de beoordeling in de Klimaatcrisis-Index onterecht is: "Veel van wat we aan het doen zijn staat nog niet in de cijfers die we voor het onderzoek van Milieudefensie hebben verstrekt. Omdat de cijfers concurrentiegevoelig zijn, omdat veel projecten nog in ontwikkeling zijn. Omdat het nog wachten is op vergunningen. en omdat slagen van een aantal plannen ook afhankelijk is van anderen."

Het logo van RabobankRabobank reageert op Twitter: "Achter het onderzoek van Milieudefensie en New Climate Institute zit een breed gedeelde zorg dat er meer actie nodig is voor het klimaat. Die zorg deelt Rabobank volkomen. We danken Milieudefensie en NCI voor deze observaties en we zullen de aanbevelingen meenemen in onze eigen rapportages. We zien de uitkomst als een steun in de rug om de klimaatdoelen van Parijs samen met onze klanten te halen."

Het logo van RWEOok RWE reageert op Twitter. Het energiebedrijf verwacht de klimaatdoelstellingen te halen met het huidige plan. Dit plan is door NewClimate Institute beoordeeld als onvoldoende.

Het logo van Tata SteelEen ander bedrijf dat via Twitter reageert is Tata Steel: "Wij hebben het rapport gelezen en in zijn totaliteit zijn dit geen uitkomsten om trots om te zijn. Er is altijd ruimte voor verbetering en daar helpen analyses als deze bij. We zullen de punten waar we kunnen verbeteren oppakken. We delen met Milieudefensie de zorg om het klimaat en de omgeving, en daarmee de noodzaak om te versnellen. Belangrijk is dat we hierbij gezamenlijk optrekken met overheid, ngo’s en anderen."

Het logo van UnileverTegen NRC zegt Unilever eerst het volledige onderzoek te willen lezen voordat het inhoudelijk reageert.

Ook Vion wil in NRC nog niet in detail reageren op het rapport. Wel heeft de grootste Nederlandse vleesverwerker eerder aan de onderzoekers geschreven dat het bedrijf de verslaggeving over de uitstoot van toeleveranciers en afnemers (scope 3) gaat verbeteren. Vion benadrukt dat niet alle uitstoot Het logo van Vionvan de veehouderijen waarvan het bedrijf koeien en varkens koopt, in de klimaathuishouding van Vion zou moeten meetellen. Het NewClimate Institute, dat het onderzoek uitvoerde, vindt van wel.

Het logo van YaraChemiebedrijf Yara laat aan Omroep Zeeland weten dat het bedrijf het op een aantal punten niet eens is met de bevindingen van het NewClimate Institute: "Alle input om onze plannen te verbeteren is welkom. Helaas geeft dit rapport geen nieuwe inzichten. Wij zijn vooral op zoek naar constructief kritisch meedenken.

Wij voeren de druk op

De Klimaatcrisis-Index heeft veel grote bedrijven wakker geschud, blijkt uit de reacties. Daar was het ons ook om te doen. Nu hun plannen ondermaats zijn gebleken, mogen ze zich verheugen in de volle aandacht van de media, de politiek, maatschappelijke organisaties en het publiek. Al valt op dat er ook bedrijven zijn die doen of hun plannen wel in orde zijn en het onderzoek in twijfel trekken.

Milieudefensie gaat de druk de komende tijd opvoeren. Bijvoorbeeld door aan minister Jetten van Klimaat te vragen om bedrijven zonder goed klimaatplan geen subsidie te geven. Over een jaar laten we dit onderzoek opnieuw uitvoeren. Dan zal blijken of de bedrijven hun leven hebben gebeterd.

Word mede-eiser in onze Klimaatzaak tegen ING

Wij klagen ING aan in een baanbrekende nieuwe Klimaatzaak. Nooit eerder werd een bank in Nederland aangeklaagd omdat zijn klimaatbeleid tekortschiet. En jij kan meedoen. Sluit je aan bij deze nieuwe rechtszaak en word mede-eiser.

Loading...