english

Zo gaan we de zon en de wind gebruiken tegen klimaatverandering

Alleen met méér zonnepanelen en windmolens kunnen we de klimaatdoelstellingen halen. Nu gaat de aanleg hiervan vaak nog erg stroperig. Daarom hebben wij en andere organisaties afspraken gemaakt met projectontwikkelaars. Met deze nieuwe afspraken gaan we het halen!

Nog weinig echt duurzame energie in Nederland

Nederland draait voor meer dan 95% op olie, kolen, gas en warmte uit afvalverbranding. Echt duurzame energie is er nog nauwelijks. Energie besparen gaat te langzaam. Vooral dankzij nieuwe windparken op de Noordzee stijgt het percentage duurzame elektriciteit tot 70% in 2030. Maar dan verwarmen we nog steeds 80% van de huizen met gas, rijden de meeste auto's nog op benzine en gebruikt de industrie veel olie en gas.

Goede afspraken voor meer schone energieprojecten

Om ons land echt duurzaam te maken is meer schone energie nodig. De windparken op de Noordzee zijn dan niet genoeg. Ook op land moet veel gebeuren. Dan kan het opwekken van duurzame energie ook nadelen hebben voor omwonenden of natuur. Daarom zijn er afspraken gemaakt. Eerder gebeurde dit al voor windenergie. Vandaag zijn daar afspraken over zonne-energie bij gekomen.

Afspraken over zonne-energie

De voordelen van goede afspraken
Milieudefensie steunt deze afspraken omdat het een klimaatrechtvaardige samenleving een stap dichterbij brengt. In zo’n samenleving dragen gewone mensen niet alleen de lasten, maar delen ze ook mee in de lusten van wind- en zonprojecten. We hopen dan ook dat de afspraken tot minder conflict leiden en snellere uitvoering van projecten. Zo kunnen we de uitstoot van CO2 snel beperken.

Op 13 november 2019 is er een akkoord gesloten over zonne-energie. Dit zijn de belangrijkste afspraken uit dit akkoord:

  • Bewoners kunnen eenvoudiger deelnemen aan zonne-energieprojecten;
  • Er komen geen zonneparken in Nationale Parken en Natura 2000 gebieden. In Nationale Landschappen, overige Natuurnetwerk-gebieden en weidevogel-kerngebieden mogen alleen zonneparken worden aangelegd als natuur en landschap er op vooruitgaan;
  • Zonneparken worden zo aangelegd dat ze ook weer kunnen worden verwijderd, zonder blijvende schade aan het gebied;
  • Er komt meer ruimte tussen rijen zonnepanelen, soms met ruimere open plekken in het park (ecologisch maatwerk). Zo wordt gezorgd voor vegetatie en licht onder de panelen.

Afspraken over windmolenparken

Windmolenparken roepen lokaal veel discussies op. Daarom hebben we in december 2016 samen met de windmolen-branche en andere organisaties een gedragscode opgesteld, dat in november 2020 is herzien en opnieuw ondertekend. Dit zijn de belangrijkste afspraken:

  • Omwonenden worden betrokken bij het maken van plannen;
  • Negatieve effecten op natuur, en vooral vogels en vleermuizen, zoveel mogelijk te beperken;
  • Omwonenden krijgen de mogelijkheid om mee te investeren en profiteren.

Lees ook: veelgestelde vragen over windenergie

Biomassa: geen afspraken maar een stop op subsidie nodig
Afspraken voor nieuwe hout-energiecentrales waarin hout voor warmte en/of elektriciteit wordt verbrand zijn er nog niet. Wat ons betreft hoeven die er ook niet te komen. Wij zien meer in een stop op subsidies voor zulke centrales. Want bij het verbranden van hout gaat veel CO2 de lucht in. Het duurt tientallen jaren voor dit weer in nieuwe bomen wordt opgeslagen. Bovendien zijn er in Nederland geen houtresten over voor meer hout energiecentrales. Dat betekent dat we deze uit andere landen moeten halen. Geen goed idee, vinden wij, omdat die landen resthout beter zelf kunnen gebruiken om aan hun klimaatverplichtingen te voldoen.

Operatie Klimaat

We hebben iedereen nodig om de klimaatcrisis op te lossen. En wij vinden het belangrijk dat iederéén mee kan doen. Daarom horen we graag hoe jij denkt over de verdeling van de kosten. Hoe we allemaal kunnen genieten van duurzaam vervoer, duurzame energie en duurzaam eten. En of jij vindt dat grote bedrijven al genoeg doen. Doe mee: Vul de enquête in.

Hier gaan we voor: klimaat op 1 in het regeerakkoord

We hebben nog 9 jaar om te voorkomen dat de klimaatcrisis uit de hand loopt. De toekomst van onze kinderen staat op het spel. Het komt dus aan op het nieuwe kabinet. Daarom gaan we samen zorgen dat het klimaat op 1 staat bij de formatie. Doe je mee?

Loading...