Wiebes, stop met bijstook van biomassa in Nederlandse kolencentrales

Waar komt de biomassa vandaan die wij in Nederlandse kolencentrales verbranden? Energiebedrijven kunnen dit niet aantonen, dus ook niet dat het uit duurzame bronnen komt. Samen met andere milieuorganisaties roepen wij daarom op: stop met de bijstook van biomassa in kolencentrales!

Wat is er aan de hand met biomassa?

In Nederland wordt biomassa bijgestookt in kolencentrales. Bij het verbranden van biomassa (zoals afval- en resthout, biobrandstoffen , GFT-afval en mest) komt energie vrij. Die energie gebruiken we voor warmte, elektriciteit en beweging. Er is veel ophef over het gebruik van biomassa om energie op te wekken. Zo maken omwonenden zich zorgen over de luchtkwaliteit en twijfelen veel mensen of het verbranden van hout wel duurzaam is. 
> Hier lees je meer over ons standpunt over biomassa. 

Niet volgens de afspraken

In 2013 mochten wij mee onderhandelen over het Energieakkoord. De afspraak was dat de biomassa, die we in Nederlandse kolencentrales verbranden, uit duurzaam beheerde bossen moet komen. In 2015 hebben alle partijen hierover een convenant gesloten. Helaas heeft onderzoeksbureau CE Delft iets anders geconstateerd. Energiebedrijven hebben in 2019 biomassa bijgestookt waarvan zij niet kunnen aantonen dat die aan de duurzaamheidsafspraken voldoet.

Het rapport van CE Delft volgt op een advies van de Sociaal Economische Raad (SER) om te stoppen met het verbranden van biomassa voor energie. Samen met andere milieuorganisaties  doen wij een oproep aan minister Wiebes om dit advies te volgen.

Op naar een klimaateconomie

Als er geen subsidie meer gaat naar de bouw van nieuwe biomassacentrales, komt er geld vrij om kolenbedrijven te compenseren. Maar we moeten vooral investeren om het aandeel zon- en  windenergie in Nederland te vergroten. Want alleen met een klimaateconomie kunnen we uitzien naar een gezonde toekomst. Wil jij ook échte duurzame energie? Teken dan onze petitie voor duurzaam herstel!

Loading...