Wat betekent het IPCC rapport voor Shell?

Vandaag werd het IPCC -rapport (Intergovernmental Panel on Climate Change) gepubliceerd. Het onderzoekspanel wilde antwoord geven op de volgende vraag: "welke impact zou het hebben als we de opwarming tot 1,5 graad Celsius beperken én hoe doen we dat?" Deze vraag wordt beantwoord in dit rapport. Hieronder een overzicht van de belangrijkste punten.

Het verschil tussen 1,5°C en 2°C opwarming is  voor veel mensen een kwestie van leven of dood.

De klimaatwetenschap is nu meer dan ooit eensgezind, een opwarmingsniveau van 2°C is niet veilig. Om catastrofale gevolgen van klimaatverandering te voorkomen zou de opwarming daarom tot 1.5°C beperkt moeten worden. Het goede nieuws is dat dit nog mogelijk is. Dat betekent wel dat er nu drastisch actie moet worden ondernomen, ook door de (fossiele) energiesector. Fossiele brandstofbedrijven, zoals Shell als een van de grootste bedrijven van Nederland, kunnen niet langer wachten met het fundamenteel omgooien van hun bedrijfsmodellen. Het klimaat laat geen ruimte voor nieuwe investeringen in fossiele energiebronnen. Bij elk niveau van verdere opwarming zal de impact van klimaatverandering verder toenemen. Onder de huidige klimaatambities stevenen we af op een opwarming van rond de 3°C en zou de 1.5°C al in 2040 bereikt worden. De gevolgen van 1,5°C zullen overal aanwezig zijn, maar zullen het grootst zijn in tropische en subtropische gebieden. Zo’n 70-90% van de koraalriffen zal verloren gaan en op het land zullen extreme weersomstandigheden vaker voorkomen.

Bij 2°C opwarming moeten 10 miljoen mensen hun huis verlaten

Als de aarde 2°C opwarmt dan zullen dubbel zoveel mensen last hebben van wateroverlast dan bij een opwarming van 1,5°C.  Bij 2°C wordt het bereiken van zogenoemde kantelpunten bijna onvermijdelijk. Kantelpunten zijn veranderingen in het klimaat die onomkeerbare en drastische processen in gang zetten. Dit kan tot oncontroleerbare, versnelde en onomkeerbare wereldwijde klimaatverandering leiden. Het verschil in zeespiegelstijging is in 2100 ongeveer 10cm lager bij 1,5°C dan bij 2°C.  dat lijkt misschien weinig, maar als de zeespiegel 10 cm stijgt dan betekent dat, dat 10 miljoen mensen hun huizen moeten verlaten.

43023807_10156053804383235_4493736415363858432_n.jpg

Bij opwarming van 2°C smelt permanent bevroren bodem

Bij een opwarming van 2°C ontdooit   2 miljoen km2 permafrost. Dit leidt tot de uitstoot  van nog meer broeikasgassen. Bij 2°C is de verwachting dat er elke 10 jaar een zomer zonder ijs op de arctische zee zal zijn, onder 1,5°C is dit eens in de 100 jaar.

Bij opwarming van 2°C meer dodelijke ziektes

Bij een opwarming van 2°C stijgt het  aantal slachtoffers van infectieziekten zoals malaria en dengue aanzienlijk.

Opwarming van 1,5°C, het kan nog!

Gelukkig blijkt uit het IPCC rapport ook dat het nog mogelijk is om onder de 1,5°C te blijven. Hiervoor is echter wel onmiddellijk klimaatactie nodig. De uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen moet in zeer korte tijd teruggebracht worden naar nul en moeten we overstappen naar 100% hernieuwbare energie. Het gebruik van fossiele brandstoffen moet drastisch worden afgebouwd en de uitstoot van CO2 moet wereldwijd netto 0 zijn halverwege deze eeuw. 80% van de al bekende fossiele energie (olie, gas en kolen) voorraden moeten in de grond  blijven en de huidige olie-, gas en kolenproductie moet worden teruggeschroefd. 

Shell moet stoppen met fossiel

Shell is een van de grootste energiebedrijven van de wereld en een van de grootste bedrijven van Nederland. Het bedrijf investeert nog altijd zo’n 23 tot 29 miljard van zijn jaarlijkse omzet in fossiele brandstoffen, met name olie en gas, tegenover een kleine 1 tot 2 miljard in New Energies, waarvan slechts een deel hernieuwbare energie is. Shell heeft aangegeven ook in de komende jaren te willen investeren in grote fossiele projecten, terwijl de ambitie op hernieuwbare energie achterblijft. Deze houding is niet verenigbaar met de klimaatdoelen van Parijs en brengt ook financiële risico’s voor het bedrijf met zich mee. Het IPCC laat zien dat alle zeilen bijgezet moeten worden om onder die relatief veilige grens van 1,5°C te blijven. De huidige activiteiten en strategie van Shell zijn hier het tegenovergestelde van. Dit is waarom Milieudefensie naar de rechter gaat om Shell tot actie te dwingen en zo de 1.5°C limiet binnen handbereik te houden. Wil je meer lezen over deze rechtszaak? Ga dan naar milieudefensie.nl/klimaatzaakshell

Word mede-eiser in onze Klimaatzaak tegen ING

Wij klagen ING aan in een baanbrekende nieuwe Klimaatzaak. Nooit eerder werd een bank in Nederland aangeklaagd omdat zijn klimaatbeleid tekortschiet. En jij kan meedoen. Sluit je aan bij deze nieuwe rechtszaak en word mede-eiser.

Loading...