Waarom hebben deze 6 bedrijven een rol in onze film?

Te mooi om waar te zijn: 6 CEO’s die opeens het roer omgooien. Maar juist deze 6 grote vervuilers - Shell, ABP, ING, FrieslandCampina, Tata Steel en Rabobank - zouden een groot verschil voor het klimaat kunnen maken.

Wij zetten voor jou op een rijtje waarom deze bedrijven snel van koers moeten veranderen. 

Shell

Shell stoot 9 keer meer CO2 uit dan de rest van Nederland bij elkaar en veroorzaakt hiermee ernstige klimaatschade.

Als een van de grootste vervuilers ter wereld heeft Shell een grote verantwoordelijkheid. In mei 2021 sprak de rechter zich uit over de klimaatimpact van Shell in onze Klimaatzaak. De rechter bepaalde dat Shell moet stoppen met het veroorzaken van gevaarlijke klimaatverandering. De CO2-uitstoot moet in 2030 45% minder zijn (vergeleken met 2019).

Milieudefensie won dit jaar nóg een rechtszaak van Shell. Deze zaak ging over milieuvervuiling in Nigeria. Met 11 miljoen weggelekte vaten olie is dit de grootste olieramp ooit ter wereld. De rechter oordeelde dat het Nederlandse hoofdkantoor van Shell meer had moeten doen om de olielekkages te voorkomen. Shell moet van de rechter een schadevergoeding betalen aan de lokale boeren voor de olievervuiling op hun land.

ABP

ABP is het grootste pensioenfonds van Nederland. Het behoort tot de top 10 grootste pensioenfondsen ter wereld. Volgens een analyse door onderzoeksbureau Profundo veroorzaakten de investeringen van ABP in 2018 wereldwijd bijna 100 miljoen ton CO2-uitstoot. Dat is meer dan de helft van de CO2-uitstoot van heel Nederland!

Daarnaast belegt ABP in bedrijven die gelinkt zijn aan ontbossing in het Braziliaanse Amazonegebied en in Indonesië. Veel klanten van ABP zijn het zat. Steeds meer onderwijzers en ambtenaren vragen hun pensioenfonds: 'gebruik ons geld niet  om de klimaat- en natuurcrisis erger te maken'.

Op 26 oktober 2021 liet ABP weten te stoppen met beleggen in producenten van fossiele brandstoffen. 

ING

ING is de grootste bank van Nederland. Tussen 2016 en 2020 stopte ING meer dan 44 miljard dollar in olie, kolen en gas. Hoewel de bank heeft toegezegd haar best te gaan doen om zich aan het Klimaatakkoord van Parijs te houden, is dat nog niet te zien.

Vorig jaar investeerde ING 2 keer zoveel geld in vervuilende energie dan in duurzame energie. ING zegt geen zaken meer te doen met vervuilende energiebedrijven, maar maakt daar veel uitzonderingen op. Ook investeert ING in palmoliebedrijven die zich schuldig maken aan ontbossing, landroof en kinderarbeid.

Grote vervuilers veranderen niet vanzelf. Daarom roepen we de overheid op om een klimaatplicht voor grote vervuilende bedrijven in te voeren. Zodat iedereen straks nog een toekomst heeft.

Wat is een klimaatplicht?
Laat niet alleen Shell, maar alle Nederlandse vervuilende bedrijven zich aan het Klimaatakkoord van Parijs houden en dus binnen de grens van 1,5 graad opwarming blijven. Dus ook de 5 andere bedrijven in deze film. Vanuit zichzelf doen grote vervuilende bedrijven dit niet. Daarom is een wet nodig met een ‘klimaatplicht’ die ervoor zorgt dat alle activiteiten van deze bedrijven 'Parijs-proof' zijn. Want alleen door grote vervuilers wettelijk te verplichten om hun wereldwijde CO2-uitstoot drastisch te verminderen, stoppen we gevaarlijke klimaatverandering.

FrieslandCampina

FrieslandCampina is een van de 10 grootste zuivelbedrijven ter wereld. In 2020 kwam meer dan 75% van de totale omzet uit het buitenland. De grootschalige productie van zuivel is slecht voor de biodiversiteit en het klimaat. Zo wordt er in Brazilië regenwoud gekapt om soja te verbouwen voor het veevoer dat de koeien in Nederland krijgen. Koeien stoten het broeikasgas methaan uit. Dit broeikasgas is vele malen sterker en schadelijker dan CO2.

In 2019 was FrieslandCampina verantwoordelijk voor een uitstoot van broeikasgassen van 17,4 Mton*. Dat is bijna 60% van de uitstoot van al het wegverkeer in Nederland. Door schaalvergroting en intensivering sluiten nu dagelijks boeren hun boerderij . Als we willen dat boeren een toekomst houden in ons land, is verandering hard nodig. Dat betekent inzetten op kleinschaliger, korte ketens en plantaardige eiwitten. Op die manier respecteer je de grenzen van de aarde.

*Dit betreft de keten van verbouw veevoer in het buitenland tot het moment dat de melk de boerderij verlaat.

Tata Steel Nederland

Staalproducent Tata Steel Nederland is de grootste CO2-uitstoter van Nederland. Jaarlijks stoot Tata 12,5 miljoen ton CO2uit en andere gevaarlijke stoffen. Dat is slecht voor het klimaat, maar ook voor de direct omwonenden. Zij lopen hierdoor grote kans vroeg te overlijden.

Tata Steel was van plan om in 2030 40% van hun CO2-uitstoot te gaan afvangen en opslaan onder de Noordzee. Dit plan zou miljarden aan belastinggeld kosten. Vreemd genoeg hoefde Tata hier zelf niet aan mee te betalen, de belasting werd opgebracht door het midden- en kleinbedrijf. Want Tata Steel Nederland is helemaal vrijgesteld van energiebelastingen. Onder druk van de vakbond FNV, omwonenden, Milieudefensie en andere milieuorganisaties heeft Tata Steel besloten om af te zien van dat plan.

Gelukkig was er ook een ander plan. In dit plan van Vakbond FNV zou Tata inzetten op groen staal gemaakt met duurzame elektriciteit uit voornamelijk windparken op zee. De hoogovens, die draaien op steenkool, kunnen dan dicht. Op 15 september 2021 besloot Tata Steel Nederland te kiezen voor het FNV-plan. Dat is goed nieuws! Hiermee kiest Tata voor een groene toekomst.

Milieudefensie blijft Tata Steel kritisch volgen. Want Tata wil haar vervuilende kolencentrales pas over 8 jaar sluiten. Terwijl ze zo snel mogelijk vervangen moeten worden door installaties die op waterstof draaien. Die groene waterstof komt er alleen als er snel veel meer windparken worden gebouwd.

Rabobank

De Rabobank is veruit de grootste financier van de intensieve veehouderij in Nederland. En de bank investeert niet alleen de Nederlandse boeren, maar steekt ook miljarden euro's in bedrijven die betrokken zijn bij ontbossing in Zuid-Amerika. Dit zijn met name rundvlees- en sojaproducenten en hun belangrijkste afnemers in Brazilië, China en Europa.

Voor de intensieve veehouderij in Nederland is veel soja nodig. En om die soja te verbouwen moet bos verdwijnen. De massale ontbossing van onder meer het Amazonegebied en de Cerrado-savanne veroorzaakt ernstige klimaatschade, biodiversiteitsverlies, dierenleed en schendingen van rechten van lokale gemeenschappen.

De Rabobank wil de vervuilende vlees- en zuivelindustrie graag nog verder laten groeien. Dat is raar, want ook deze industrie moet zich houden aan de klimaatdoelen van Parijs.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over palmolie. Via leningen aan palmoliebedrijven is de Rabobank betrokken bij ontbossing, schendingen van arbeids- en mensenrechten en het uitsterven van bedreigde diersoorten.

Word mede-eiser in onze Klimaatzaak tegen ING

Wij klagen ING aan in een baanbrekende nieuwe Klimaatzaak. Nooit eerder werd een bank in Nederland aangeklaagd omdat zijn klimaatbeleid tekortschiet. En jij kan meedoen. Sluit je aan bij deze nieuwe rechtszaak en word mede-eiser.

Loading...