Waarom een onvoldoende voor Nederland goed nieuws is voor jou en onze natuur

Goed nieuws voor jouw gezondheid en de Nederlandse natuur! Het Europese Hof oordeelt dat Nederland meer moet doen aan het terugdringen van stikstof. Wij zetten op een rijtje wat de gevolgen zijn van deze uitspraak: voor jou, de natuur en het milieu.

Minder stikstof betekent minder luchtvervuiling

Stikstof is afkomstig uit de landbouw, de industrie en het verkeer. Het zweeft door de lucht en slaat neer in de natuur. Als er minder stikstof in de lucht zit, is de lucht minder vervuild. Daardoor zullen minder mensen ziek worden. Momenteel worden jaarlijks duizenden mensen ziek door de vieze lucht die ze elke dag inademen.

Minder stikstof is goed voor planten en dieren in Nederland

Het merendeel van de natuurgebieden in Nederland kampt met een te veel aan stikstof. Daardoor verdwijnen beschermde soorten planten en dieren. Gewassen als gras en brandnetels groeien door te veel stikstof bijvoorbeeld extra hard, maar veel andere planten verdwijnen er juist door.

Dit is wat de overheid moet doen om stikstof terug te dringen

Nederland moet maatregelen nemen om minder stikstof uit te stoten. Daardoor kunnen veel projecten niet meer doorgaan.

Geen nieuwe stallen
We hebben in Nederland een enorme hoeveelheid dieren die bijdragen aan de uitstoot van stikstof. Voor de bouw van nieuwe stallen liggen nu zo’n 150 vergunningen bij de hoogste rechter. Die kunnen misschien allemaal niet doorgaan.

Eerdere plannen teruggedraaid
Het is nog onduidelijk wat dit betekent voor duizenden plannen die al wel zijn toegestaan. Als deze niet door kunnen gaan, wil Milieudefensie dat er een goede financiële regeling komt. Het zou niet eerlijk zijn als boeren het slachtoffer worden van het gesjoemel van de overheid.

Minder wegenprojecten
Ook op het gebied van verkeer heeft de uitspraak gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van nieuwe wegen, het ophogen van maximumsnelheden of de verbreding van snelwegen. Een aantal wegenprojecten kunnen door de uitspraak niet zomaar doorgaan. Zo ook de verbreding van de A27. Tegen dat project hebben omwonenden zich al verzet en Milieudefensie steunt dit verzet.

Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

Er zijn sinds 2015 duizenden projecten toegestaan, terwijl die vooraf niet zijn getoetst op Europese richtlijnen. Nederland toetste alleen aan eigen beleid om stikstof terug te dringen: de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof). En nu heeft het Europese Hof van Justitie een onvoldoende gegeven aan dat Nederlandse beleid.

Word mede-eiser in onze Klimaatzaak tegen ING

Wij klagen ING aan in een baanbrekende nieuwe Klimaatzaak. Nooit eerder werd een bank in Nederland aangeklaagd omdat zijn klimaatbeleid tekortschiet. En jij kan meedoen. Sluit je aan bij deze nieuwe rechtszaak en word mede-eiser.

Loading...