english

Voor de eerste keer.. de klimaatstaking!

Mensen die nog nooit hebben gedemonstreerd, maar nu dan toch de stoute schoenen aantrekken. Pieter Lossie is er één van: hij trok op 7 februari met de scholierenstaking naar het Malieveld. “Jongeren hebben geen stemrecht. Een gebrek in ons systeem, want juist wij hebben belang bij een strenger klimaatbeleid.”

Pieter Lossie

Naam: Pieter Lossie
Leeftijd: 17 jaar
Baan: scholier, VWO 5

Waarom liep je mee?

“Jongeren en kinderen hebben geen stemrecht in onze maatschappij. Dat vind ik een gebrek in ons systeem, want juist wij hebben belang bij een beter klimaat en een strenger klimaatbeleid. Het gaat om onze toekomst en er staat veel op het spel. Als het om een leefbare toekomst gaat, vind ik dat we harde eisen moeten stellen aan de machthebbers. We moeten het uitschreeuwen!

Ik heb veel bewondering voor Greta Thunberg, de Zweedse scholiere die als eerste ging staken voor een beter klimaat. En voor al die jongeren die de straat op gaan in België, en nu ook in Nederland! Deze beweging geeft me een sprankje hoop op een betere toekomst.”

“We moeten het uitschreeuwen dat we een leefbare toekomst willen”

Wat doe je zelf voor een betere wereld?

“Ik wil alles wat ik doe zo duurzaam mogelijk doen. Vanaf mijn tiende eet ik bijvoorbeeld geen vlees meer, omdat dit een verwoestende impact heeft op de aarde. Ik probeer voortdurend aandacht te vragen voor het onderwerp duurzaamheid, door films te maken bijvoorbeeld. Ook ben ik actief voor Pink!, de jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren. Dat is de enige politieke partij die streeft naar een totaal ander systeem van hoe wij leven. Andere politieke partijen gaan niet verder dan het verduurzamen van het huidige systeem – als ze al iets over duurzaamheid in hun partijprogramma hebben staan. Maar je moet groter durven denken. Helemaal in een periode waarin er steeds meer populistische partijen zijn die tegen een klimaatbeleid zijn, zoals bijvoorbeeld Forum voor Democratie.”

Waar komt die interesse voor duurzaamheid vandaan?

“Ik weet eerlijk gezegd niet eens meer wat precies de aanleiding was. Maar mijn passie voor debatteren ontstond tijdens de lessen Maatschappijleer. Mijn docent leerde me dat het erg belangrijk is om je stem te laten horen. Helemaal als het gaat om jouw toekomst en als de politiek te langzaam handelt, te weinig daadkrachtig is en zich te veel bezighoudt met politieke spelletjes. Wij als jongeren moeten een voortrekkersrol laten zien en een beter klimaatbeleid eisen. Daarvoor ga ik graag de straat op.”

Dus je komt op 10 maart ook naar de Klimaatmars?

“Nou en of! En niet in mijn eentje. Ik heb al een WhatsAppgroep opgezet waarin ik medescholieren oproep ook mee te gaan.”

Dit interview komt uit Down to Earth Magazine.  

Help ons de rechtszaak van de eeuw te winnen

Ondanks de klimaatcrisis blijft Shell doorgaan met vervuilen. Dat moet stoppen. Daarom klagen we Shell aan. In december begint onze rechtszaak. Wij nemen het op tegen een van de machtigste bedrijven ter wereld, daarom hebben we jouw hulp nodig. Help ons met wat je kan missen. Doe je mee?

Loading...