Verkeer verziekt klimaat meer dan gedacht

De CO2-uitstoot van verkeer in Nederland is maar liefst twee keer zo hoog als tot nu toe wordt aangenomen. Dat blijkt uit een onderzoek van CE Delft. Als we de verkeerssector niet snel serieus gaan nemen als grote bijdrager aan klimaatverandering zullen we de klimaatafspraken van het Klimaatakkoord van Parijs nooit halen. We roepen daarom de politiek op om zo snel mogelijk maatregelen te nemen.

Samen met Natuur&Milieu en Greenpeace liet Milieudefensie de CO2-uitstoot van de Nederlandse mobiliteitssector voor het eerst volledig in kaart brengen. Hieruit blijkt dat ruim een kwart van de totale Nederlandse CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door verkeer en vervoer. Dit aandeel is veel hoger dan aanvankelijk gedacht. Dit verschil komt grotendeels doordat de lucht- en scheepvaart vaak niet worden meegenomen bij het berekenen van de CO2-uitstoot. Ook in internationale afspraken zoals het klimaatakkoord van Parijs zijn lucht- en scheepvaart altijd de grote afwezigen.“Verkeer lijkt het ondergeschoven kindje te zijn als het gaat om klimaatbeleid. Dit is een kwalijke zaak, aangezien alle sectoren hun steentje moeten bijdragen om klimaatverandering tegen te gaan”, aldus Anne Knol van Milieudefensie.

De uitstoot van het vervoer groeit alleen maar

CE Delft onderzocht diverse scenario's waarin de effecten van het Nederlandse mobiliteitsbeleid worden doorgerekend. Uit de studie blijkt dat de uitstoot van de verkeerssector alleen maar zal toenemen als we op dezelfde weg blijven doorgaan. Daardoor zal de verkeerssector uiteindelijk zowel absoluut als relatief de meeste CO2 uitstoten. “De doelstellingen van het Parijsakkoord worden daardoor wel heel lastig te halen” aldus Knol.

Maatregelen zijn essentieel

Het onderzoeksbureau keek ook naar de maatregelen die genomen zouden moeten worden om de, zoals in Parijs afgesproken, twee graden temperatuurstijging of anderhalve graad te halen. Nederland moet dan in hoog tempo zuiniger, anders en minder kilometers gaan maken. De organisaties roepen de politiek op om tijdens de aankomende formatie de noodzakelijke maatregelen te nemen en dan met name het laaghangend fruit meteen in te voeren. "Een kilometerheffing, vliegtax en een verlaging van de maximumsnelheid kunnen op korte termijn al worden ingevoerd en zorgen direct voor minder CO2-uitstoot", legt Anne Knol uit. Voor de langere termijn zijn nog verdere maatregelen te benoemen zoals een besluit om na 2025 alleen nog maar 100% emissievrije auto's te verkopen.

Word mede-eiser in onze nieuwe Klimaatzaak tegen ING

Wij klagen ING aan in een baanbrekende nieuwe Klimaatzaak. Nooit eerder werd een bank in Nederland aangeklaagd omdat zijn klimaatbeleid tekortschiet. En jij kan meedoen. Sluit je aan bij deze nieuwe rechtszaak en word mede-eiser.

Loading...