SER-Energieakkoord hoognodige impuls voor groene economie

Natuur- en milieuorganisaties en groene werkgevers denken het maximale uit de onderhandelingen gehaald te hebben en zijn tevreden: nooit eerder werden zulke specifieke afspraken gemaakt rond energiebesparing en duurzame energieopwekking. Het akkoord geeft een boost aan het duurzamer maken van onze energievoorziening en creëert volop kansen in de bouw en de installatiesector. Het akkoord wordt intern besproken ter finale instemming.

Ten opzichte van het hoofdlijnenakkoord van juli zijn veel maatregelen preciezer gemaakt, om zeker te weten dat de verwachte effecten ook daadwerkelijk optreden.

Het akkoord omvat onder meer de volgende maatregelen:

  • In 2023 is er 4.450 MW wind op zee gerealiseerd: tien jaar lang jaarlijks drie nieuwe parken ter grootte van het Amaliapark van 120 MW.
  • In 2020 staat er 6.000 MW wind op land.
  • Met al deze windmolens wordt genoeg energie opgewekt om alle Nederlandse huishoudens van stroom te voorzien.
  • De vijf zwaar vervuilende kolencentrales uit de jaren tachtig worden gesloten, de laatste per 1 juli 2017. In ruil hiervoor wordt vanaf 2016 de kolenbelasting afgeschaft.
  • Er wordt een grens van 25 Petajoules gesteld aan de bijstook van biomassa in de resterende, nieuwe kolencentrales.
  • Mensen die samen zonnepanelen willen realiseren op een dak van een gebouw in de buurt, hoeven voor een langere periode 7,5 cent per KwU minder energiebelasting te betalen over de opgewekte stroom.
  • Woningbouwcorporaties krijgen vier jaar lang 100 miljoen euro om woningen te isoleren.
  • Huizenbezitters kunnen goedkope leningen krijgen voor woningisolatie uit een speciaal fonds.
  • Er komt een Energie Prestatie Keuring (EPK) analoog aan de APK voor auto’s. De handhaving van verplichte energiebesparingsmaatregelen bij bedrijven en instellingen wordt uitbesteed aan private dienstverleners.

Compromis

De milieuorganisaties, Greenpeace, Natuur & Milieu, Milieudefensie, Wereld Natuur Fonds, de Natuur en Milieufederaties, De Groene Zaak en Duurzame Energie Koepel en groene werkgevers realiseren zich dat het akkoord een compromis is. Niet op alle punten is zoveel vooruitgang geboekt als mogelijk en nodig is om achterstanden in te halen. Voor maatregelen rond verkeer is nader overleg nodig. En het gebrek aan ruimte om het gezonde principe 'de vervuiler betaalt' toe te passen, geeft te denken. Daardoor bleek vergroening van de belastingen en afspraken over een betere werking van de CO2-markt nauwelijks haalbaar. Toch oordelen ze dat dit akkoord op een groot aantal punten tegemoet komt aan de wensen van hun achterban en een verantwoord antwoord van Nederland is op het klimaatprobleem.

Stuur grote vervuilers de Laatste Aanmoediging

Dit voorjaar is het erop of eronder. Grote bedrijven spelen een beslissende rol in de klimaatcrisis. Tijdens hun jaarlijkse aandeelhoudersvergadering stemmen zij over hun toekomst. En die van ons klimaat. Stuur de laatste aanmoediging en overtuig CEO's om het juiste te doen.

Loading...