english

Rotterdamse jongeren willen duurzaam verkeer

Op 21 februari 2018 gingen alle Rotterdamse politieke jongerenorganisaties (PJO's) in debat over duurzaam verkeer in hun stad. Op initiatief van Jongeren Milieu Actief (JMA) tekenden maar liefst 7 van de 9 partijen het mobiliteitsmanifest: een belofte dat ze hard aan de slag gaan met duurzaam verkeer! JMA is de jongerenorganisatie van Milieudefensie.

Politieke jongeren zijn ambitieus

Maanden voor het debat was JMA al druk bezig met het schrijven van de belofte. Nadat alle partijen input hadden gegeven over hun ideeën voor duurzaam verkeer, kon een concept worden opgesteld. Op onderstaande foto zijn de PJO’s druk in overleg over de precieze zinnen van de definitieve belofte. Hierbij ging de discussie vaak over in hoeverre de ruimte voor de auto mag worden beperkt. Uiteindelijk hebben ze samen een ambitieuze belofte opgesteld die streeft naar een mooi, leefbaar en gezond Rotterdam. De belofte bevat drie thema’s: verminderen van de drukte in de stad, Rotterdam voor iedereen bereikbaar houden en de uitstoot van CO2 verminderen.

 

Maar liefst 7 partijen tekenen de belofte

Het debat op 21 februari 2018 ging meteen van start met het ondertekenen van de belofte. De Rotterdamse PJO's CDJA (CDA), DWARS (GroenLinks), Jonge Democraten (D66), Jonge Socialisten (PvdA), PerspectieF (ChristenUnie), PINK! (Partij voor de Dieren) en ROOD (SP) tekenden onder andere voor: meer ruimte voor de fiets (wat ten koste mag gaan van autoverkeer), uitbreiding van het nachtnet en een gemeentelijk verkeersplan dat past binnen de landelijke klimaatdoelen.

Neuzen in dezelfde richting

Tijdens het debat zelf deden ook Jong Leefbaar Rotterdam (Leefbaar Rotterdam) en JOVD (VVD) mee. Daardoor waren dus alle negen politieke jongerenorganisaties uit Rotterdam vertegenwoordigd. De uiteindelijke conclusie was dat alle partijen met hun neus dezelfde kant op staan: richting een stad waar alleen maar ruimte is voor efficiënt en uitstootvrij verkeer. Ook vond iedereen het belangrijk dat de stad door middel van openbaar vervoer voor iedereen goed bereikbaar moet blijven. Ook al was iedereen het over deze richting eens, was er wel wat onenigheid over de snelheid van de koers.

Zullen de moederpartijen tijdens de komende gemeenteraadsperiode ook zo op 1 lijn zitten? En in hoeverre kunnen de PJO's hun moederpartijen inspireren?

De belofte (pdf):

 

Sprekers namens de Rotterdamse politieke jongerenorganisaties waren:

  • CDJA: Leon Graveland
  • DWARS: Justine van der Biessen
  • Jong Leefbaar Rotterdam: Lennard van Mil
  • Jonge Democraten: Kiki Kersten
  • Jonge Socialisten: Martijn Morsink
  • JOVD: Floris Kooiman
  • PerspectieF: Christel Monrooij
  • PINK!: Irma Bluijs
  • ROOD: Tijs Hardam

Het klimaatmanifest - Voor en door jongeren

De klimaatcrisis stormt op ons af. Maar er gebeurt nog steeds veel te weinig. Het klimaatbeleid bepaalt of jongeren straks nog een toekomst hebben. Daarom zijn Jongeren Milieu Actief en 6 politieke jongerenorganisaties samen in actie gekomen. Samen met Jan Terlouw stelden zij een klimaatmanifest op. Hierin roepen de jongerenorganisaties de grote politieke partijen op om tijdens de formatie te kiezen voor eerlijk en ambitieus klimaatbeleid. Help jij mee?

Loading...