Oproep aan kabinet: pak nu door met natuurherstel

Het is tijd voor 'een toekomst waarin ruimte is voor natuur, een gezond klimaat en natuur- en diervriendelijke landbouw'. Met deze boodschap in meerdere landelijke dagbladen roepen 64 organisaties, waaronder Milieudefensie, het kabinet op aan de slag te gaan met de uitvoering van het coalitieakkoord.

De steun voor dit signaal komt uit alle hoeken van de maatschappij, zoals natuurorganisaties, wetenschappers, verkeersorganisaties, banken, kerken, bouwbedrijven en boeren.

Tijd voor actie

Veel Nederlanders onderschrijven het belang om nú op te komen voor de natuur. Zo vindt 88% natuur in Nederland essentieel en vindt 69% dat er méér natuur zou moeten komen. Dit blijkt uit onderzoek van I&O Research eerder dit jaar. Het kabinet heeft in het coalitieakkoord goede plannen gemaakt voor de natuur en het herstel hiervan. Nu is het de hoogste tijd om ze uit te voeren.

In elkaar stortend kaartenhuis

De natuur in Nederland staat onder grote druk. Nergens in Europa gaat het zo slecht met de biodiversiteit als in Nederland. Nederland bungelt onderaan de lijst van Europese landen wat betreft oppervlakte beschermde natuur en  waterkwaliteit door vervuiling van onder meer mest, lozingen en andere verontreinigingen.

Van de oorspronkelijk in Nederland voorkomende soorten is gemiddeld nog maar een fractie van hun populatie over. Deze afname is ook slecht nieuws voor ons. Want als soorten uitsterven of verdwijnen, stort het kaartenhuis van de natuur in elkaar. In de natuur is namelijk alles van elkaar afhankelijk. We kunnen niet zonder natuur.

Gezonde en veilige leefomgeving in ieders belang

Natuur is essentieel voor de gezondheid en veiligheid van mens en dier.

  • Goed functionerende veenmoerassen en bossen helpen bij het afremmen van gevaarlijke klimaatverandering.
  • Het nat houden van de bodem voorkomt verzakkingen van woningen, gebouwen en infrastructuur. Een gezonde bodem is bovendien een voorwaarde voor schoon water.
  • Bomen en planten produceren zuurstof en geven al het leven op aarde daarmee lucht om te leven. Daarnaast bieden ze verkoeling tijdens een hittegolf.
  • Insecten zijn enorm belangrijk als bestuivers van landbouwgewassen en vogels helpen bij het onderdrukken van plaaginsecten.

De organisaties roepen daarom het kabinet op door te pakken met het uitvoeren van het coalitieakkoord. Want we moeten nu zorgen voor onze eigen toekomst, die van onze kinderen en kleinkinderen.

> Lees hier meer over het onderwerp stikstof

Foto bovenin: Landschapsfoto van bloeiende heide bij ondergaande zon. Natuurmonumenten / Alexander Cox

Word mede-eiser in onze nieuwe Klimaatzaak tegen ING

Wij klagen ING aan in een baanbrekende nieuwe Klimaatzaak. Nooit eerder werd een bank in Nederland aangeklaagd omdat zijn klimaatbeleid tekortschiet. En jij kan meedoen. Sluit je aan bij deze nieuwe rechtszaak en word mede-eiser.

Loading...