english

Het verkeer van 30 gemeenten vergeleken: Welke scoort het beste?

In 2018 deed CE Delft onderzoek naar het verkeer in 30 gemeenten. In het onderzoek werden deze gemeenten met elkaar vergeleken. Het onderzoek (benchmark) is uitgevoerd door CE Delft, in opdracht van de Fietsersbond, het Longfonds, MENSenSTRAAT, Milieudefensie, Natuur & Milieu, Rover en Wandelnet. Lees nu de samenvatting.

Welke gemeente scoort het best?

De resultaten per gemeente vind je in het onderzoek. Wel kunnen we hier alvast een tipje van de sluier oplichten: Amsterdam, Utrecht en Rotterdam voeren het beste beleid om een gezonde en klimaatvriendelijke stad te worden. Ze bieden fietsers, voetgangers en gebruikers van openbaar vervoer de beste voorzieningen.
Screenshot from 2018-11-20 16-07-50.png

Wil je meer weten?

Download publicatie
Samenvatting benchmark duurzame, actieve en gezonde mobiliteit in 30 gemeenten.pdf — 1043 KB

Zorg voor elkaar en de toekomst

Het gaat nu maar om 1 ding: het oplossen van de coronacrisis. Samen kunnen we deze crisis aan. Toch is het verstandig om ook alvast vooruit te kijken: naar de economische crisis en de klimaatcrisis. Want hoe willen we verder? Door nu naar de toekomst te kijken, komen we hier samen beter uit.

Loading...