english

Nederland schendt internationaal recht met 'dirty diesel'

Nederland overtreedt internationale verdragen door vieze diesel en benzine naar West-Afrika te exporteren. Uit onderzoek van het Center for International Environmental Law blijkt dat meerdere internationale verdragen en mensenrechten hiermee worden geschonden. Milieudefensie vraagt de Tweede Kamer snel in te grijpen en de export van deze ziekmakende brandstoffen te stoppen.

In september trok Milieudefensie al aan de bel toen uit onderzoek van Public Eye bleek dat verontreinigende en ongezonde brandstoffen op de Afrikaanse markt in Nederland worden geproduceerd. Deze brandstoffen zijn in Europa hartstikke illegaal, maar worden vanuit Rotterdam en Amsterdam gewoon verscheept. Een kwart van de benzine en diesel in die in West-Afrika wordt verkocht blijkt uit deze havens te komen. Dit is dus niet alleen maar immoreel, maar schendt ook het internationaal recht.

Verdragen van Basel en Bamako

Nederland heeft het verdrag van Basel ondertekend en mag daarom geen producten exporteren die niet voldoen aan onze eigen eisen naar landen die het verdrag van Bamako hebben ondertekend. Bamako-landen zien gevaarlijke stoffen die niet aan onze eisen voldoen als afval en verbieden daarom de import. Het verdrag van Basel wordt nu door Nederland met voeten getreden. Daarnaast worden door deze praktijken mensenrechten geschonden.

Vieze diesels zorgen voor ongezonde lucht

De brandstoffen bevatten zeer hoge concentraties zwavel en andere verontreinigende stoffen zoals het kankerverwekkende benzeen. In monsters die Public Eye nam in acht Afrikaanse landen bleek dat er tot bijna 400 keer zoveel zwavel in zat als in Europa is toegestaan. Deze stoffen zijn ontzettend slecht voor mens en milieu. Mede hierdoor is de lucht in steden als Dakar en Lagos nog ongezonder dan in de beruchte smogstad Beijing.

Stop investeringen die slecht zijn voor mens en milieu

Het lijkt zo logisch. Dat we als samenleving regels hebben om te voorkomen dat bedrijven zich misdragen. Maar waarom brengen banken en pensioenfondsen dan met jouw geld mensenlevens en het milieu in gevaar? Teken de petitie, dan maken we hier een eind aan.

Wil je meer weten?

Loading...