english

Handhavingsverzoek gaswinningsbedrijf Vermilion

Het Canadese gaswinningsbedrijf Vermilion heeft een probleem. Het kan voorlopig geen nieuwe activiteiten ondernemen in het Friese Noordwolde vanwege de risico's op stikstofuitstoot in een nabijgelegen Natura 2000-gebied. Aanleiding is een handhavingsverzoek dat de bewoners en de afdeling Westerveld van Milieudefensie hebben ingediend bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Lees hier het verzoek én het antwoord van het ministerie.

Lees ook het persbericht.

Download publicatie
Handhavingsverzoek en reactie - Vermilion.pdf — 1909 KB

Stop investeringen die slecht zijn voor mens en milieu

Het lijkt zo logisch. Dat we als samenleving regels hebben om te voorkomen dat bedrijven zich misdragen. Maar waarom brengen banken en pensioenfondsen dan met jouw geld mensenlevens en het milieu in gevaar? Teken de petitie, dan maken we hier een eind aan.

Loading...