english

Milieudefensie: Luchtbeleid was en blijft onvoldoende

Urgentie ontbreekt in Schone Lucht Akkoord

Amsterdam, 3 juli 2019 - Het luchtkwaliteitsbeleid van Nederland schoot tekort de afgelopen jaren en zal dat ook de komende jaren blijven doen als er niet meer maatregelen worden genomen. Dat concludeert Milieudefensie op basis van de evaluaties van het luchtkwaliteitsbeleid en de brief van staatssecretaris van Veldhoven over het nieuwe luchtplan, het Schone Lucht Akkoord (SLA).

Doel NSL niet gehaald

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) had tot doel om in 2015 overal in Nederland te voldoen aan de Europese normen voor luchtkwaliteit en ruimtelijke ontwikkelingen door te laten gaan. Onderzoeksbureaus SEO en Arcadis concluderen in de Beleidsdoorlichting NSL dat het NSL ‘niet volledig doeltreffend’ is geweest. De normen worden niet gehaald. De overheid had dus meer moeten doen om mensen te beschermen tegen luchtvervuiling. Dat concludeerde de rechter eerder al in de rechtszaak voor gezonde lucht van Milieudefensie.

50% gezondheidswinst?

Milieudefensie vindt het goed dat er een concrete ambitie voor 2030 is geformuleerd. De ambitie van het SLA van 50% gezondheidswinst betekent volgens de regering dat er in 2030 4.000 tot 5.000 van de 11.000 mensen minder overlijden aan de gevolgen van luchtvervuiling. Milieudefensie vindt dat het aantal vroegtijdige overlijdensgevallen door luchtvervuiling daarmee onacceptabel hoog blijft. Milieudefensie mist urgentie bij de regering voor het grote aantal mensen dat lijdt aan luchtvervuiling. Bovendien wordt de ambitie niet met concrete, doeltreffende maatregelen ondersteund. Volgens Milieudefensie is het op dit moment volstrekt onduidelijk hoe dit doel gehaald wordt.

Extra maatregelen blijven uit

Het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) onderzocht het effect van meer scenario’s met aanvullende maatregelen bovenop bestaand beleid, zoals minimaal kilometerheffing, verbod op houtstook, lagere maximum snelheid en minder dieren in de veehouderij. Hierdoor zouden 440 – 990 mensen per jaar minder overlijden.

Milieudefensie vindt het essentieel dat de regering op zijn minst dit pakket gaat uitvoeren. Het Schone Lucht Akkoord lijkt een strikje om maatregelen die de regering toch al ging nemen. Er worden in het SLA nauwelijks extra maatregelen opgenomen om gezonde lucht te bereiken. Het klimaatbeleid en lobby in Brussel moeten maar voor gezonde lucht zorgen zo lijkt de overheid te denken.

Papieren gezondheidswinst

Milieudefensie is verbijsterd dat de overheid een trucje toepast om het aantal maanden dat mensen korter leven door luchtvervuiling minder te laten lijken. Tot nu toe werd het effect van luchtvervuiling vergeleken met een situatie zonder luchtvervuiling. Bij de nieuwe manier van rekenen wordt het effect vergeleken met een situatie met een beetje luchtvervuiling. Hierdoor lijkt er minder gezondheidsschade. Bij de nieuwe manier van rekenen leven mensen maar 9 maanden korter terwijl dat hiervoor 13 maanden was. Met het aanpassen van de berekening wordt zo meer gezondheidswinst geboekt op papier, dan met voorgenomen beleid in 2030.

Het klimaatmanifest - Voor en door jongeren

De klimaatcrisis stormt op ons af. Maar er gebeurt nog steeds veel te weinig. Het klimaatbeleid bepaalt of jongeren straks nog een toekomst hebben. Daarom zijn Jongeren Milieu Actief en 6 politieke jongerenorganisaties samen in actie gekomen. Samen met Jan Terlouw stelden zij een klimaatmanifest op. Hierin roepen de jongerenorganisaties de grote politieke partijen op om tijdens de formatie te kiezen voor eerlijk en ambitieus klimaatbeleid. Help jij mee?

Loading...