english

Milieudefensie eist recht op gezonde lucht

De Nederlandse staat moet stoppen met het schenden van het mensenrecht op gezondheid. Dat eist Milieudefensie in haar rechtszaak voor gezonde lucht tegen de staat die dient op 14 november. De staat doet te weinig aan het verbeteren van de luchtkwaliteit en daardoor loopt de gezondheid van haar inwoners ernstige schade op. De staat overtreedt bovendien de luchtkwaliteitswet van de Europese Unie.

‘De overheid laat ons stikken’

Anne Knol, campagneleider Duurzame Mobiliteit Milieudefensie: “De overheid laat ons stikken. Ongezonde lucht zorgt op dit moment voor tienduizenden zieken en duizenden doden per jaar. Ongemerkt roken we in Nederland gemiddeld het equivalent van vijf sigaretten per dag mee, alleen door te ademen. Wij eisen dat dit zo snel mogelijk stopt.”

Recht op gezonde lucht

In september oordeelde de kortgedingrechter al dat de overheid met een nieuw luchtkwaliteitsplan moest komen. Uit het plan dat staatssecretaris Stientje van Veldhoven hiervoor opstelde blijkt echter dat zij op korte termijn geen doeltreffende maatregelen neemt om de kwaliteit van de lucht te verbeteren. Anne Knol: “Het is niet te geloven. Zelfs na de uitspraak van de kortgedingrechter voelt de overheid nog steeds geen urgentie om een einde te maken aan deze aanslag op onze gezondheid. Dat vinden wij ontoelaatbaar.”

RIVM: lucht ook in 2020 nog ongezond

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) publiceerde eind oktober haar jaarlijkse rapportage over de luchtkwaliteit in Nederland. Daarin staat dat de luchtvervuiling door stikstofdioxide in 2016 zelfs iets is toegenomen sinds 2015. Voor fijnstof nam de vervuiling iets af ten opzichte van het jaar daarvoor, maar het is de vraag of die daling in de toekomst door zal zetten. Het RIVM voorspelt dat in 2020 de luchtkwaliteitsnormen nog steeds overschreden zullen worden.

Overweldigende steun

Milieudefensie heeft de rechtszaak aangespannen samen met 57 mede-eisers, dit zijn bezorgde burgers en stichting "Adem in Rotterdam”. De crowdfundingsactie die Milieudefensie had opgezet om de rechtszaak te bekostigen, leidde tot overweldigende steun. Binnen een maand doneerden 1.700 Nederlanders in totaal 30.000 euro, waarmee de zaak kon worden bekostigd.

Luchtwachters

Om het Rijk en gemeenten aan te sporen tot meer actie, gaat Milieudefensie volgend jaar met Luchtwachters aan de slag. Dat zijn inwoners die als luizen in de pels gaan controleren of er snel en effectief wordt gewerkt aan gezonde lucht.

Help ons de rechtszaak van de eeuw te winnen

Ondanks de klimaatcrisis blijft Shell doorgaan met vervuilen. Dat moet stoppen. Daarom klagen we Shell aan. In december begint onze rechtszaak. Wij nemen het op tegen een van de machtigste bedrijven ter wereld, daarom hebben we jouw hulp nodig. Help ons met wat je kan missen. Doe je mee?

Loading...