Mensenrechten-examen: dit moet Nederland beter doen

Milieudefensie mocht deze week in Genève de VN toespreken in het kader van het mensenrechten-examen dat elk land om de 5 jaar aflegt. De beurt is nu aan Nederland. Met IUCN NL en Stand Up For Your Rights schreven we een rapport met 3 conclusies.

Dat mensenrechten-examen heet officieel: de Universal Periodic Review.

1. Betere wetgeving is hard nodig

Nederlandse bedrijven worden al jaren gelinkt aan mensenrechtenschendingen in het buitenland. Dat is helaas nog steeds het geval. Nederland heeft niet genoeg gedaan om dat te voorkomen, ondanks aanbevelingen na het vorige mensenrechten-examen in 2017. Betere wetgeving is hard nodig.

2. Bedrijven moeten een klimaatplan hebben

Klimaatverandering en mensenrechten zijn nauw met elkaar verbonden. Volgens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties is een schoon, gezond en duurzaam milieu een mensenrecht. Nederlandse bedrijven nemen daarin nog niet hun verantwoordelijkheid. Wij bepleiten daarom dat bedrijven verplicht zorgen voor een goed klimaatplan. En dat klimaatimpact onderdeel wordt van de mensenrechtenwetgeving.

3. Maak procederen toegankelijk voor slachtoffers

Slachtoffers van mensenrechtenschendingen stuiten bij de Nederlandse rechter op praktische en juridische drempels. Denk aan een ongelijke informatiepositie en hoge procedeerkosten. De rechtszaak tegen Shell om milieuvervuiling in Nigeria duurde bijvoorbeeld 13 jaar en kostte veel geld. Het moet makkelijker worden om Nederlandse bedrijven aansprakelijk te stellen voor het schenden van mensenrechten. Wij bepleiten daarom dat de obstakels worden weggenomen die procederen in Nederland bemoeilijken.

Dit is wat jij kan doen

Samen zorgen we ervoor dat Nederlandse bedrijven geen mensenrechten meer schenden. Kom ook in actie. Steun onze oproep aan minister Jetten.


>Klik hier voor ons rapport (Engels)

Foto bovenin: het VN-Bureau in Genève, waar Milieudefensie deze week mocht spreken in het kader van het mensenrechten-examen van Nederland.

Stuur een kaartje naar Shell

Shell maakt plannen om naar olie en gas te boren op meer dan 750 plekken wereldwijd: van de Waddenzee tot Argentinië. Daarmee laat Shell zien het vonnis van de klimaatzaak niet serieus te nemen. Geef tegengas en stuur de bestuursleden van Shell een kaartje.

Loading...