english

Inbreng SO Wijziging Wet milieubeheer

Op 15 december vindt het schriftelijk overleg (SO) plaats over de wijziging van de Wet milieubeheer. Deze wetswijziging is van groot belang voor de aanpak van de klimaatimpact van vervoer in de periode 2022 tot 2030.

De nieuwe wet is een kans om werk te maken van schoner, gezonder vervoer en een eerlijke en efficiënte omgang met schaarse grondstoffen.  Samen met 7 andere organisaties pleiten wij voor: 

  1. Stopzetting van de steun voor biobrandstoffen uit voedsel- en voedergewassen.
  2. Een limiet van 1,7 % voor de bijdrage van biobrandstoffen uit gebruikt frituurvet en dierlijk vet.
  3. Realistische ambities en een duurzaamheidstoets voor 'geavanceerde biobrandstoffen'.
Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Inbreng SO Wijziging Wet milieubeheer'
Lobbybrief NGO coalitie biobrandstoffen def.pdf — 278 KB

Hier gaan we voor: klimaat op 1 in het regeerakkoord

We hebben nog 9 jaar om te voorkomen dat de klimaatcrisis uit de hand loopt. De toekomst van onze kinderen staat op het spel. Het komt dus aan op het nieuwe kabinet. Daarom gaan we samen zorgen dat het klimaat op 1 staat bij de formatie. Doe je mee?

Loading...