english

Inbreng SO Wijziging Wet milieubeheer

Op 15 december vindt het schriftelijk overleg (SO) plaats over de wijziging van de Wet milieubeheer. Deze wetswijziging is van groot belang voor de aanpak van de klimaatimpact van vervoer in de periode 2022 tot 2030.

De nieuwe wet is een kans om werk te maken van schoner, gezonder vervoer en een eerlijke en efficiënte omgang met schaarse grondstoffen.  Samen met 7 andere organisaties pleiten wij voor: 

  1. Stopzetting van de steun voor biobrandstoffen uit voedsel- en voedergewassen.
  2. Een limiet van 1,7 % voor de bijdrage van biobrandstoffen uit gebruikt frituurvet en dierlijk vet.
  3. Realistische ambities en een duurzaamheidstoets voor 'geavanceerde biobrandstoffen'.
Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Inbreng SO Wijziging Wet milieubeheer'
Lobbybrief NGO coalitie biobrandstoffen def.pdf — 278 KB

Hoe geef jij onze aarde door?

Hoe geef jij onze aarde door? Dat is dé vraag bij de verkiezingen in maart. Laten we deze keer niet voor onszelf stemmen, maar voor onze kinderen en hun toekomst. En voor álle mensen die geraakt worden door de klimaatcrisis. Teken de oproep en laat zien dat het klimaat beslissend is voor jouw stem.

Loading...