english

Krimp melkveestapel voor klimaat kost Nederland 2,1 miljard euro

Amsterdam, 1 juni 2017 – Het kost Nederland de komende jaren naar schatting 2,1 miljard euro om de melkveestapel te laten krimpen. Om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te halen en te voldoen aan de ammoniakwetgeving van de Europese Unie moeten in Nederland voor 2030 ruim 500.000 koeien verdwijnen.

Dit concludeert Milieudefensie naar aanleiding van recent onderzoek naar de toekomst van de Nederlandse melkveehouderij, uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut in opdracht van Milieudefensie.

Voor het Klimaatakkoord is een krimp van een kwart van de melkveestapel noodzakelijk. Technische oplossingen om het broeikasgas CO2 te reduceren alleen schieten tekort, stellen de onderzoekers. Zij adviseren een overheidsbeleid dat ammoniak, fosfaat en CO2-uitstoot laat dalen, koeien in de wei houdt en boeren het aantal koeien per hectare laat verminderen om het mestoverschot te beperken. Bart van Opzeeland van Milieudefensie: “Er hangt hoe dan ook een keiharde sanering boven het hoofd van de melkveehouders. Het wordt tijd dat de overheid kiest voor een echte, duurzame toekomst en de boeren de zekerheid biedt dat dit op een eerlijke manier gebeurt. Dit onderzoek laat zien hoe dat kan.”

CO2-belasting op vlees en melk
De onderzoekers stellen een pakket concrete maatregelen voor die samen een oplossing vormen. Zo is een CO2-belasting op vlees en melk een mogelijkheid om de opkoop van koeien te betalen. De daling van het aantal koeien per hectare - in vaktermen grondgebondenheid - moet geleidelijk worden ingevoerd. Andere maatregelen uit het pakket zijn de invoer van broeikas-emissierechten in de agrarische sector en een ander bodembeheer om de koolstofopslag in landbouwgrond te vergroten. Daarnaast moet de overheid boeren stimuleren hun inkomstenbronnen uit te breiden of om te schakelen naar biologische melkveehouderij.

Minder is meer
Bart van Opzeeland, campagneleider voedsel van Milieudefensie: “Milieudefensie vindt dat de zuivelconsumptie moet dalen. De overheid moet hier voor zorgen en dit jaar nog inzetten op een robuust lange termijnbeleid zodat boeren niet langer bungelen. We moeten stoppen met pleisters plakken. Dat betekent snel deze maatregelen invoeren, boeren compenseren en een eerlijke prijs voor hun product geven. En dit betekent ook kiezen voor boeren die lokaal grondstoffen en producten verbouwen voor de Nederlandse en Europese markt. Alleen zo kunnen we de broeikasgassen uit de landbouw blijvend verminderen.”


Hier gaan we voor: klimaat op 1 in het regeerakkoord

We hebben nog 9 jaar om te voorkomen dat de klimaatcrisis uit de hand loopt. De toekomst van onze kinderen staat op het spel. Het komt dus aan op het nieuwe kabinet. Daarom gaan we samen zorgen dat het klimaat op 1 staat bij de formatie. Doe je mee?

Loading...