english

Verkenning naar een grondgebonden melkveehouderij

In opdracht van Milieudefensie heeft het Louis Bolk Instituut onderzoek gedaan naar de toekomst van de Nederlandse melkveehouderij. Daaruit blijkt dat het Nederland de komende jaren naar schatting 2,1 miljard euro kost om de melkveestapel te laten krimpen. Dat is nodig als we de doelstellingen van het Klimaatakkoord willen halen en willen voldoen aan de ammoniakwetgeving van de Europese Unie.

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Verkenning naar een grondgebonden melkveehouderij'
20170106 Verkenning naar een grondgebonden melkveehouderij-LBI.pdf — 472 KB
Loading...