english

Verkenning naar een grondgebonden melkveehouderij

In opdracht van Milieudefensie heeft het Louis Bolk Instituut onderzoek gedaan naar de toekomst van de Nederlandse melkveehouderij. Daaruit blijkt dat het Nederland de komende jaren naar schatting 2,1 miljard euro kost om de melkveestapel te laten krimpen. Dat is nodig als we de doelstellingen van het Klimaatakkoord willen halen en willen voldoen aan de ammoniakwetgeving van de Europese Unie.

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Verkenning naar een grondgebonden melkveehouderij'
20170106 Verkenning naar een grondgebonden melkveehouderij-LBI.pdf — 472 KB

Hoe geef jij onze aarde door?

Hoe geef jij onze aarde door? Dat is dé vraag bij de verkiezingen in maart. Laten we deze keer niet voor onszelf stemmen, maar voor onze kinderen en hun toekomst. En voor álle mensen die geraakt worden door de klimaatcrisis. Teken de oproep en laat zien dat het klimaat beslissend is voor jouw stem.

Loading...