english

Klimaatrechtszaken wereldwijd: een overzicht

Onze rechtszaak tegen Shell staat niet op zichzelf. De afgelopen tien jaar nemen organisaties en overheden steeds vaker de stap naar de rechter om maatregelen tegen klimaatverandering af te dwingen. Onafhankelijke organisaties vs. bedrijven, burgers vs. overheden, overheden vs. bedrijven: de lijst wordt steeds langer. Hieronder een overzicht van zes belangrijke zaken.

12 november 2012: Urgenda vs. de Nederlandse Staat

Duurzaamheidsorganisatie Urgenda en bijna 900 mede-eisers klaagden de Nederlandse Staat aan omdat deze in hun ogen veel te weinig deed om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. De rechter deed uiteindelijk in 2015 een historische uitspraak: Nederland moet ervoor zorgen dat haar uitstoot van broeikasgassen per 2020 minstens 25% lager moet zijn dan in 1990. Een uitspraak die leidde tot vergelijkbare rechtszaken in onder meer België, Zwisterland, Pakistan, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Colombia en het Verenigd Koninkrijk.

24 november 2015: Saul Luciano Lliuya vs. RWE AG

De Peruaanse boer Saul Luciano Lliuya klaagt het Duitse energie bedrijf RWE AG aan om ze te laten betalen voor noodzakelijke maatregelen om zijn dorp te beschermen tegen de overstromingen van een smeltende gletschjer. De compensatie die hij vraagt (17.000 euro) is gerelateerd aan de bijdrage van het bedrijf aan klimaatverandering (0.47%). In november van 2017 besloot de Duitse rechtbank dat de rechtszaak door mag gaan. De rechtbank moet nu besluiten of de bijdrage van RWE meetbaar en berekenbaar is.

26 juli 2017: Drie steden in California vs. 37 koolstof-producenten

San Mateo en Marin Counties, (twee kuststeden in Noord-Californië) en Imperial Beach (een stad in San Diego County) klagen 37 olie- en gasbedrijven aan waaronder Shell, Chevron, Statoil, Exxon en Total. De drie steden willen vergoeding voor het bouwen van klimaatbestendig infrastructuur. Hun claim is dat deze bedrijven nalatig en misleidend zijn geweest op het gebied van klimaatverandering en hierdoor hun bijdrage moeten leveren aan deze steden.

19 september 2017 : San Francisco vs. fossiele bedrijven Oakland vs . fossiele bedrijven

Twee Amerikaanse staten willen dat oliebedrijven gaan meebetalen voor zeedijken en andere infrastructuur die nodig is om voor te bereiden op klimaatverandering. De rechtszaken gaan niet over aansprakelijkheid voor broeikasgas-emissies, maar over het verschuiven van de kosten rond klimaatverandering terug naar de oliebedrijven. De eisers in deze twee zaken achten de oliebedrijven schuldig aan ‘public nuisance’ - oftwel het veroorzaken en in stand houden van publieke overlast.

10 januari 2018: New York vs. 5 grote oliemaatschappijen

In januari klaagde New York City Shell, BP, Chevron, Conoco-Phillips en ExxonMobil aan voor de schadelijke gevolgen van klimaatverandering voor de stad. “Met deze rechtszaak probeert de stad de kosten van het beschermen van de stad tegen de gevolgen van klimaatverandering te verhalen op de bedrijven die vrijwel alles hebben gedaan dat ze konden om deze existentiële bedreiging te creëren,” aldus de pleitrede. De kosten zijn dan de miljarden die de stad nu uitgeeft aan het verstevigen van haar kust.

4 april 2018:Milieudefensie vs. Shell

Op 4 april startten wij een rechtszaak tegen Shell. Uniek is dat wij geen schadevergoeding eisen, maar een aanpassing van het beleid van Shell. Wij willen dat Shell zijn plannen in lijn brengt met het klimaatakkoord. Iedereen in Nederland kan mede-eiser worden op klimaatzaakshell.nl en op die manier opkomen voor de schade die Shell ook aan jouw toekomst toebrengt.

Loading...