english

Klimaatplicht in de IMVO-wet stapje dichterbij

Minister Tom de Bruijn zei het gisteravond heel direct tijdens het IMVO-debat in de Tweede Kamer: we wachten niet langer op plannen van de EU. De regering gaat zelf een wet schrijven om vervuilende bedrijven aan het Akkoord van Parijs te houden.

Zo komt de klimaatplicht een stapje dichterbij!

Kabinet gaat direct aan de slag

De Europese plannen voor een wet internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) zijn weer vertraagd. Dus Nederland is aan zet.

De minister wil meteen na het debat starten met het schrijven van de nieuwe nationale wet. Dat is een enorme stap richting een wet die Nederlandse bedrijven écht verplicht om mensenrechten, milieu én klimaat te beschermen.

Wat komt er in de wet te staan?

Partij voor de Dieren, Groen Links en SP pleiten voor een klimaatplicht voor grote vervuilers in deze nieuwe wet. Minister de Bruijn is het ermee eens dat de inhoud van de wet ervoor moet zorgen dat bedrijven geen mensenrechten schenden, en het milieu en klimaat niet vervuilen. Daar helpen we hem graag een handje bij
 
Ook benadrukt hij dat het belangrijk is dat bedrijven zich niet langer verschuilen achter keurmerken. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de schade die zij veroorzaken, en het voorkomen daarvan. 

Op naar een klimaatplicht in de wet

De eerste belangrijke stappen zijn gezet. Nu is het de beurt aan het ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Help de klimaatplicht op de politieke agenda te houden. Teken onze oproep aan de regering.

 

Zorg dat Shell zich aan de uitspraak van de rechter houdt

Wat is dat toch met Shell? Vorig jaar veroordeelde de rechter het bedrijf. De uitstoot moet in 2030 met bijna de helft omlaag. Maar ze doen niks. Dat brengt wereldwijd mensenlevens in gevaar. Spreek de verantwoordelijke bestuursleden van Shell daarom persoonlijk aan en stuur ze nu een kaartje.

Loading...