english

Position paper: klimaatplicht in IMVO-wet

Het is hoog tijd dat na Shell álle Nederlandse vervuilende bedrijven verplicht worden om gevaarlijke klimaatverandering te stoppen. Een klimaatplicht in een nieuwe IMVO-wet kan daarvoor zorgen.

Er zijn al 2 processen in gang gezet voor een Nederlandse IMVO-wetgeving. Die zijn erop gericht dat bedrijven mensenrechten en milieu in hun hele keten respecteren. Milieudefensie wil dat klimaat hier expliciet in wordt opgenomen, zodat bedrijven ook verplicht worden om zich aan het Klimaatakkoord van Parijs te houden. Zowel in de nationale wet, als in Europese wetgeving. Hier leggen we uit waarom en hoe een klimaatplicht in IMVO-wetgeving moet worden opgenomen.

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Position paper: klimaatplicht in IMVO-wet'
Klimaatplicht in IMVO-wet - uitgebreide positie MD.pdf — 563 KB

Zorg dat Shell zich aan de uitspraak van de rechter houdt

Wat is dat toch met Shell? Vorig jaar veroordeelde de rechter het bedrijf. De uitstoot moet in 2030 met bijna de helft omlaag. Maar ze doen niks. Dat brengt wereldwijd mensenlevens in gevaar. Spreek de verantwoordelijke bestuursleden van Shell daarom persoonlijk aan en stuur ze nu een kaartje.

Loading...