Klimaatformatie - moment van de waarheid

Nu komt het erop aan. Als de nieuwe regering niet kiest voor ambitieus en eerlijk klimaatbeleid, loopt de klimaatcrisis uit de hand. En dat is nergens voor nodig. Wij hebben 3 voorstellen voor de formatie.

1. Nederland stoot in 2030 65% minder CO2 uit - en dat kan ook!
2. Nederland voert een eerlijke CO2-heffing in, zodat de vervuiler betaalt
3. Nederland maakt duurzame oplossingen bereikbaar voor iedereen

Onze voorstellen:

1. Nederland stoot in 2030 65% minder CO2 uit - en dat kan ook!

Wereldwijd zijn de gevolgen van klimaatverandering nu al te merken. Denk maar aan bosbranden, orkanen en overstromingen. En dat is nog maar het begin. Als we zo doorgaan laten we de komende generaties een onleefbare wereld na. De CO2-uitstoot moet dus razendsnel omlaag.

Om de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs te halen, moet de Nederlandse uitstoot in 2030 met 65% omlaag (ten opzichte van 1990). In 2040 zelfs 100%. Maar we kijken niet alleen naar de uitstoot binnen Nederland. Ook de klimaatimpact van Nederlandse multinationals in het buitenland moet snel omlaag.

2.Nederland voert een eerlijke CO2-heffing in, zodat de vervuiler betaalt

De grootste industriële vervuilers van Nederland betalen nu geen energie- en CO2-belasting. Tegelijk vragen ze wel miljardensubsidies van de overheid om te vergroenen. Die subsidies worden bekostigd uit wat burgers en het midden- en kleinbedrijf betalen aan energiebelasting. Jij en ik, en de bakker op de hoek betalen dus samen voor de vergroening van de olieraffinaderij.

Milieudefensie wil dat er een eerlijke CO2-heffing komt, zodat de grootste vervuilers ook het meeste bijdragen aan de oplossing. Met de opbrengsten kunnen we bedrijven en burgers helpen om te verduurzamen. Wel zo eerlijk, toch?

3. Nederland maakt duurzame oplossingen bereikbaar voor iedereen

Tot nu toe kunnen vooral mensen met een hoger inkomen elektrisch rijden of zonnepanelen op hun dak leggen. Het is belangrijk dat zulke klimaatoplossingen bereikbaar zijn voor alle inkomensgroepen. Onze oplossingen:

  • Een warmtefonds, waardoor mensen met een lager inkomen hun huis ook kunnen isoleren;
  • Rekeningrijden, waarbij de opbrengst wordt gebruikt om mensen met lagere en middeninkomens te compenseren;
  • Een vliegtaks voor veelvliegers, waardoor vliegen vooral duurder wordt voor mensen die vaak vliegen;
  • Goedkoper groente en fruit en een eerlijke, iets hogere vleesprijs. Lagere inkomens worden gecompenseerd en een deel van de opbrengst wordt gebruikt om de landbouw te verduurzamen.

Stuur een kaartje naar Shell

Shell maakt plannen om naar olie en gas te boren op meer dan 750 plekken wereldwijd: van de Waddenzee tot Argentinië. Daarmee laat Shell zien het vonnis van de klimaatzaak niet serieus te nemen. Geef tegengas en stuur de bestuursleden van Shell een kaartje.

Loading...