IPCC-rapport schokt de wereld - Nederland niet machteloos

Het nieuws van vorige week kwam aan als een mokerslag. Het IPCC rapport geeft nieuwe berekeningen over de opwarming van de aarde en stelt vast dat, tenzij er onmiddellijke, snelle en grootschalige reducties in de uitstoot van broeikasgassen zijn, de opwarming niet beperkt blijft tot 1,5°C. Het klimaat verandert ongekend snel en het rapport geeft aan dat de mens daarvan de oorzaak is.

Onze keuzes nu bepalen de toekomst

Er moet veel meer gebeuren, en veel sneller. Want het nieuwste IPCC-rapport is overduidelijk: onze toekomst staat op het spel. Nederland speelt een grote rol in het veroorzaken van klimaatverandering, maar kan daardoor ook veel bijdragen aan de oplossing. Het is tijd om het roer om te gooien. En jij kan ook helpen: steun ons hoger beroep in de Klimaatzaak tegen Shell

Het IPCC-rapport in het kort:

  • De temperatuur loopt de komende 30 jaar verder op. Daarna lopen de berekeningen sterk uiteen: van stabilisatie rond 1 graad (uitgaande van een zeer sterke reductie van CO2) tot 5,7 graden in 2100.
  • Het bereiken van netto nul CO2-uitstoot (optioneel: in 2050) en de uitstoot halveren in 2030 is essentieel om de opwarming van de aarde tot 1,5 graden te behouden.
  • De oceaan verandert: verzuring van de oceaan, opwarming en verminderde zuurstofniveaus. De oorzaak is onmiskenbaar door menselijk handelen.
  • Plotselinge grootschalige veranderingen, zoals versnellende en onomkeerbare afsmelting van ijskappen, het stilvallen van oceaanstromingen, of het afsterven van bossen, kan het IPCC niet uitsluiten.

Wat is het IPCC?

Het IPCC is een instituut van de VN en bestaat uit een panel van 's werelds meest toonaangevende klimaatexperts. Het IPCC is opgericht in 1988 met als doel berichtgeving te doen over de huidige status van klimaatonderzoek. Het eerste rapport in 1990 waarschuwde voor de mogelijke gevolgen van de stijgende uitstoot van broeikasgassen. De rapporten van het IPCC zijn een belangrijke bouwsteen bij het bereiken van de klimaatakkoorden, zoals het Klimaatakkoord van Parijs. Het IPCC komt ongeveer elke 6 jaar naar buiten met een nieuw rapport. Het laatste rapport is vorige week maandag naar buiten gekomen. Er zal echter één groot verschil zijn tussen dit rapport en het volgende: dit lijkt het laatste IPCC-rapport dat wordt gepubliceerd, terwijl we nog steeds een kans hebben om de ergste verwoestingen van het klimaat af te wenden.

Rutte en Kaag: het is tijd om achter de dijken vandaan te komen

Nederland is een klein land, maar niet als het gaat om klimaatverandering. We zijn een wereldspeler in olie, steenkool, bio-industrie, kapitaal en meer. Tot nu toe ging ons klimaatbeleid alleen over wat er binnen Nederland uit de schoorstenen en uitlaatpijpen komt. Het IPCC wijst ons erop hoeveel risico we nemen met het huidige tempo van klimaatactie. Daarom roepen wij de onderhandelaars Mark Rutte, en Sigrid Kaag op om achter de dijken vandaan te komen.

Schokkend IPCC-rapport

 De wereldleiders dachten tot nu toe dat we de opwarming van de aarde grotendeels zelf in de hand hebben. In elk geval tot zo’n 2 graden opwarming. Maar het nieuwste IPCC-rapport laat zien dat we rekening moeten houden met plotselinge, onomkeerbare versnellingen in de opwarming. Bijvoorbeeld als de enorme hoeveelheden bevroren aardgas op de bodem van de Siberische zee instabiel worden. Of als de regenbalans van de Amazone omslaat waardoor het regenwoud in een savanne verandert. Hierdoor zal de Amazone niet langer bijdragen aan het koel houden van de planeet.

Nederland is een wereldspeler van formaat

De verleiding is groot om te denken dat we als Nederland maar een klein landje zijn. Maar Nederland is zelf ook een wereldspeler van formaat. Het is tijd dat we ons daar naar gaan gedragen!

Zo ligt de grootste kolenhaven van Europa in Rotterdam. De grootste benzinehaven ter wereld vind je in Amsterdam. Nederland is een van de grootste thuislanden voor investeringen in olie en gas wereldwijd. We zijn de tweede landbouwexporteur ter wereld en de grootste vleesexporteur van de EU. En het grootste private oliebedrijf ter wereld heeft zijn hoofdkantoor in Nederland en bepaalt hier zijn klimaatbeleid: Shell.

De oplossing ligt vlakbij

Het is hoog tijd om allereerst naar onszelf te kijken: wat kunnen wij doen om de klimaatcrisis te stoppen? Het antwoord is simpel: Nederland moet zo snel mogelijk alle uitstoot beperken waar wij invloed op hebben.

En dat is heel wat. We kunnen een einde maken aan de miljarden euro’s steun voor olie-, gas- en kolenbedrijven, de zware industrie en de intensieve veehouderij. Het geld kunnen we gebruiken voor het groot maken van duurzame alternatieven. Ook zou er een klimaatplicht voor bedrijven moeten komen, zoals de klimaatplicht die de rechter aan Shell oplegde in onze klimaatzaak. Zodat zij zich ook aan de klimaatdoelen van Parijs moeten houden.

Het goede nieuws? We hoeven niet op de Europese Unie, op de Verenigde Staten of op China te wachten om een groot verschil te maken.

Maar dan moet het nieuwe kabinet wel direct in actie komen. Tot nu toe staken de overheid en het  bedrijfsleven liever de kop in het zand. Zo schoof het kabinet Rutte III de Urgenda-uitspraak steeds voor zich uit. En koos Shell ervoor om in hoger beroep te gaan in plaats van vol in te zetten op verduurzaming.

Jij kan helpen

Het is nu alle hens aan dek voor het klimaat. Jij bent nodig. Help ons om het hoger beroep van Shell te winnen. Want er is geen alternatief: alleen zo kunnen wij samen grote vervuilers aan banden leggen. Zodat zij niet langer onze toekomst in gevaar brengen.

 

Word mede-eiser in onze nieuwe Klimaatzaak tegen ING

Wij klagen ING aan in een baanbrekende nieuwe Klimaatzaak. Nooit eerder werd een bank in Nederland aangeklaagd omdat zijn klimaatbeleid tekortschiet. En jij kan meedoen. Sluit je aan bij deze nieuwe rechtszaak en word mede-eiser.

Loading...