english

Handhavingsverzoek gaswinningsbedrijf Vermilion

Het Canadese gaswinningsbedrijf Vermilion heeft een probleem. Het kan voorlopig geen nieuwe activiteiten ondernemen in het Friese Noordwolde vanwege de risico's op stikstofuitstoot in een nabijgelegen Natura 2000-gebied. Aanleiding is een handhavingsverzoek dat de bewoners en de afdeling Westerveld van Milieudefensie hebben ingediend bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Lees hier het verzoek én het antwoord van het ministerie.

Lees ook het persbericht.

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Handhavingsverzoek gaswinningsbedrijf Vermilion'
Handhavingsverzoek en reactie - Vermilion.pdf .pdf — 430 KB

Operatie Klimaat

De aarde warmt steeds sneller op. Toch is het nog niet te laat. Als we het samen doen, kunnen we klimaatverandering stoppen. Alleen: is jou ooit iets gevraagd door de plannenmakers in Den Haag? Daar brengen wij verandering in met Operatie Klimaat. Doe je mee? Dan gaan we samen op zoek naar eerlijke klimaatoplossingen.

Loading...