Dit is waarom Tata Steel op onze lijst van grote vervuilers staat

Tata Steel stoot kankerverwekkende stoffen en veel CO2 uit. Dit heeft schadelijke gevolgen voor de omgeving en het klimaat. Wij vragen Tata Steel snel duurzamer te worden, voor de omgeving, onze kinderen en een leefbare aarde.

We lieten de klimaatplannen van 29 grote vervuilende bedrijven onderzoeken. Wat blijkt? De klimaatplannen zijn onvoldoende. Alleen als íedereen meedoet, kunnen we de grootste klimaatrampen nog voorkomen. Samen pakken we grote vervuilers aan. Help je mee? Onderteken de oproep.

Wat maakt Tata Steel?

Tata Steel is in 1918 opgericht onder de naam De Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken. Het bedrijfsterrein is momenteel 750 hectaren groot (dat zijn 1.100 voetbalvelden). Tata heeft fabrieken in de gemeentes Heemskerk, Beverwijk en Velsen. In die fabrieken maken en verwerken ze vooral rollen hoogwaardig en bekleed staal. Het staal wordt gebruikt voor bijvoorbeeld auto’s, de bouw en blikjes.

Hoe vervuilend is Tata Steel?

Bij het maken van staal stoot Tata Steel in Nederland jaarlijks 15Mton CO2e uit. Daarmee is Tata Steel de grootste vervuiler in Nederland.

Tata brengt de gezondheid van omwonenden in gevaar

Na langdurige ophef, blijkt ook uit onderzoek van het RIVM dat Tata Steel de gezondheid van mensen die in de omgeving wonen in gevaar brengt. Het gaat hier om maar liefst 150.000 mensen. Vooral kinderen hebben door de activiteiten van Tata Steel meer kans om kanker te krijgen.

Regels van de overheid werken niet

De afgelopen jaren heeft de overheid regels gemaakt die bedrijven moeten stimuleren te verduurzamen. Maar die regels werken niet. Zo moeten bedrijven als Tata Steel sinds 2015 rechten kopen om CO2 te mogen uitstoten. Maar in de praktijk krijgt Tata Steel bijna al haar rechten gratis van overheid. Sinds 2015 heeft Tata Steel geen gram CO2 minder uitgestoten. Daarom blijven overheden met nieuwe regelgeving komen. Maar of die regels wel werken...?

CO2-heffing voor industriële bedrijven

Sinds januari 2021 is er in Nederland een CO2-heffing ingevoerd die bedrijven moet aanzetten meer aan duurzaamheid te doen. Maar ook voor deze wet geldt dat de overheid vrijstellingen uitdeelt. Zo hoeven de bedrijven de eerste jaren bijna geen heffing te betalen. Het idee hierachter is, dat ze tijd nodig hebben om hun processen aan te passen. Maar zo gaat de verduurzaming helaas ook heel langzaam.

Bedrijven moeten nu gaan betalen voor hun CO2-uitstoot

De overheid blijft het betalen voor CO2-uitstoot dus maar uitstellen. De overheid wil de CO2-heffing aanscherpen, maar wat de hoogte van de heffing wordt is nog onduidelijk. Bovendien weet Tata Steel al vanaf het Klimaatakkoord van Parijs in 2015 hoe snel en hoe ver hun verduurzaming moet gaan. Extra tijd om processen aan te passen is dus nergens voor nodig.

Welke plannen heeft Tata Steel om te vergroenen?

Tata Steel zegt in 2030 de overstap te willen maken naar groene waterstof als brandstof in plaats van kolen. Groene waterstof wordt gemaakt met behulp van windenergie. Maar op dit moment is er bij lange na nog niet voldoende groene waterstof. Daarom wil men eerst overstappen naar grijze waterstof, gemaakt met behulp van gas. Omdat gas een fossiele brandstof is, vermindert de CO2-uitstoot van de staalproducten maar met 30%. Dat is onvoldoende om aan de doelen van Parijs te voldoen.

Daarnaast vraagt Tata heel erg veel subsidies vanuit de overheid. Vele miljarden zijn nodig voor de uitbreiding van wind op zee, het maken van waterstof en de technologie bij Tata zelf. Wat ons betreft gaan we voor de grootste vervuiler van Nederland uit van het principe ‘de vervuiler betaalt‘. Bovendien kan de stroom van al die nieuwe windmolens op zee veel beter direct als elektriciteit worden gebruikt, bijvoorbeeld voor huishoudens. Dat is veel efficiënter.

Tata heeft een nieuwe milieu-installatie

Tata Steel heeft een nieuwe installatie gekocht om de uitstoot van schadelijke stoffen terug te dringen. Vanaf volgend jaar zal de meest vervuilende fabriek van Tata Steel door die installatie minder lood, zware metalen en stof uitstoten. Dat is een stap in de goede richting. Wel moet nog blijken of de omgeving van Tata Steel ook echt minder last krijgt van vervuiling.

Samen pakken we grote vervuilers aan

Het belangrijkste is dat de gezondheid van kinderen en onze aarde voorop staat. Daarom vroegen wij Tata Steel om met een goed plan te komen. We lieten het klimaatplan van Tata Steel onderzoeken. Wat blijkt? Het klimaatplan is onvoldoende. Tata Steel gaat door met vervuilen alsof er geen klimaatcrisis is.

Alleen als íedereen meedoet, kunnen we de grootste klimaatrampen nog voorkomen. Samen pakken we grote vervuilers aan. Help je mee? Onderteken de oproep.

Foto bovenaan: grote machines op het terrein van Tata Steel.

Word mede-eiser in onze nieuwe Klimaatzaak tegen ING

Wij klagen ING aan in een baanbrekende nieuwe Klimaatzaak. Nooit eerder werd een bank in Nederland aangeklaagd omdat zijn klimaatbeleid tekortschiet. En jij kan meedoen. Sluit je aan bij deze nieuwe rechtszaak en word mede-eiser.

Loading...