english

Onze bezoekers eisen een bossenwet - en jij kan helpen

De nood is hoog. Daarom zijn ze naar Nederland gekomen, bossenactivisten uit Brazilië, Indonesië en Colombia. Zij vragen om een sterke Europese bossenwet. Maar het wetsvoorstel dat er ligt rammelt aan alle kanten. Kan Nederland hier verandering in brengen?

Het is heel belangrijk om onze politici in contact te brengen met mensen die uit de eerste hand kunnen vertellen over de verwoesting van hun bossen. Maar dat kost geld. Help je mee ontbossing te voorkomen? Word dan snel lid.

Nederland speelt grote rol bij ontbossing

Ons kleine land speelt een belangrijke rol bij de wereldwijde ontbossing. Onze overheid, banken en andere bedrijven zijn betrokken bij het verwoesten van bossen, landroof en mensenrechtenschendingen. Bos verdwijnt in ongekend tempo en daarmee de leefgebieden van veel mensen en dieren, omdat wij palmolie, cacao, koffie, hout en vlees willen.

Hun bossen staan op het spel

Daarom zijn ze hier. Afgezanten, samenwerkingspartners, bossenactivisten, welke titel we onze gasten ook geven. Want zíj leven in de frontlinie, daar waar de industrie hun bossen verwoest. Het bos dat voedt, beschermt en een thuis biedt aan heel veel mensen.

We stellen ze aan je voor:

MD-MD-DEN HAAG 03.jpg

(Van links naar rechts: Uli Arta Siagian, Waduwabati Suyá, Rere Trijambore, Tatiana Rodríguez Maldonado en Alberto Terena)

Tatiana Rodríguez Maldonado
werkt bij Censat Agua Viva in Colombia. Met haar organisatie ondersteunt ze lokale gemeenschappen om hun land te beschermen. Ze wil ervoor zorgen dat de Europese Unie zich bewust is van de situatie van Inheemse en lokale gemeenschappen; de belangrijkste beschermers van de bossen.

Uli Arta Siagian werkt samen met Rere Trijambore bij WALHI in Indonesië. Haar missie is om het resterende regenwoud in haar land te beschermen tegen de uitbreiding van palmolie, mijnbouw en pulp en papier.
Waduwabati Suyá is voorzitter van de Inheemse Vereniging van het Kisêdjê volk in Brazilië. Hij was één van de aanvoerders van de strijd voor erkenning van het voorouderlijk land van zijn volk. Hun land werd lange tijd bezet door boeren die het bos vernietigden om vee te laten grazen en soja te planten.
Alberto França Dias (Alberto Terena) is leider van het Terena volk en lid van de coördinatie van de Braziliaanse inheemse beweging APIB. Hij is betrokken bij de strijd om het voorouderlijk land van de Terena in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso do Sul terug te winnen. De Terena werden van hun land verdreven voor de uitbreiding van landbouw en veeteelt.

Bos van levensbelang voor iedereen

Maar dit bos is ook van levensbelang voor onze planeet. Voor ons allemaal. Want bossen slaan CO2 op. Zonder deze bossen kunnen we niet onder de 1,5 graad opwarming blijven. Het inperken van de handel in ontbossingsproducten uit de industriële land- en bosbouw, verantwoordelijk voor grootschalige ontbossing, moet dus zo snel mogelijk beginnen. Een belangrijke stap in de goede richting is een Europese bossenwet.

Europese bossenwet moet beter

Er is een Europese bossenwet in de maak. Die moet ervoor gaan zorgen dat overheden en bedrijven zich niet langer schuldig maken aan ontbossing en mensenrechtenschendingen. Maar wat er ligt, is nog erg mager. Zo wordt het bewaken van mensenrechten nauwelijks genoemd, terwijl dit zo belangrijk is. Denk aan landroof, maar ook aan slechte arbeidsomstandigheden.

Daarnaast krijgt certificering nog steeds een prominente plek in deze wet. Certificering is een soort stempel van goedkeuring. Dat is een probleem, hoe raar dat misschien ook klinkt. Want certificering zou moeten helpen, maar is vaak juist de oorzaak van grootschalige ontbossing.

ING blijft ontbossing financieren

We gingen met onze partners ook langs bij ING-kantoren. Want ING kiest ervoor om palmoliebedrijven te blijven financieren die mensenrechtenschendingen en ontbossing veroorzaken. Wij zochten samen met ING jarenlang naar oplossingen via een klachtenprocedure. Met hulp van het contactpunt van de OESO, de instantie die toeziet op grote internationale bedrijven. Maar ING koos er enkele maanden geleden voor om dit proces stop te zetten en liep weg van tafel. En zonder goede bossenwet is er niemand die ze tegenhoudt.

Daarom spraken onze partners met ING-medewerkers over de rol die zij zelf kunnen oppakken om ontbossing en schendingen te stoppen. Onze partners konden uit eerste hand uitleggen hoe de palmoliebedrijven die ING financiert omgaan met bos en mensen in Indonesie. Milieudefensie dringt aan op terugtrekking uit de palmoliesector, want kinderarbeid, ontbossing en landroof zijn structureel.

Help ons bossen beschermen

Milieudefensie werkt samen met lokale organisaties die er alles aandoen om de bossen in hun land te beschermen en te behouden. Dit werk kunnen we alleen maar doen, omdat heel veel mensen ons steunen. Wil jij ons ook helpen? Word dan lid van Milieudefensie.

Zorg dat Shell zich aan de uitspraak van de rechter houdt

Wat is dat toch met Shell? Vorig jaar veroordeelde de rechter het bedrijf. De uitstoot moet in 2030 met bijna de helft omlaag. Maar ze doen niks. Dat brengt wereldwijd mensenlevens in gevaar. Spreek de verantwoordelijke bestuursleden van Shell daarom persoonlijk aan en stuur ze nu een kaartje.

Loading...