english

Milieudefensie en Groninger Bodem Beweging in beroep tegen gaswinningsbesluit

Op 30 januari heeft Milieudefensie samen met de Groninger Bodem Beweging een beroepschrift ingediend tegen het gaswinningsbesluit van Minister Wiebes. Vandaag is de zitting daarover bij de Raad van State. Wij eisen dat er een ander gasbesluit komt. De veiligheid van Groningers moet zwaarder wegen dan zogenaamde leveringszekerheid. Snel beëindigen van gaswinning moet het uitgangspunt zijn. Daarvoor zijn soms pijnlijke maatregelen nodig. We hebben een CO2-heffing op gas voor grootverbruikers nodig. Zo zorgen we voor zo min mogelijk gaswinning in Groningen en wordt de kans op aardbevingen kleiner.

Te vaak zijn lastige maatregelen door politici op de lange baan geschoven. Daarom vragen we om een besluit met een heldere deadline. Ondertussen verloopt het repareren en versterken van woningen in Groningen nog altijd tergend langzaam. Groningers en Milieudefensie vinden dat onacceptabel. Groningers eisen daarom ook een juridisch afdwingbaar recht op schadeafhandeling en versterking. Dat kan allemaal alleen geregeld worden als het gasbesluit dat momenteel geldt, door de Raad van State aan de kant wordt geschoven.

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Milieudefensie en Groninger Bodem Beweging in beroep tegen gaswinningsbesluit'
20190130 def aanv beroep instemmingsbesluit persversie.pdf — 672 KB

Hoe geef jij onze aarde door?

Hoe geef jij onze aarde door? Dat is dé vraag bij de verkiezingen in maart. Laten we deze keer niet voor onszelf stemmen, maar voor onze kinderen en hun toekomst. En voor álle mensen die geraakt worden door de klimaatcrisis. Teken de oproep en laat zien dat het klimaat beslissend is voor jouw stem.

Loading...