english

Milieudefensie en Groninger Bodem Beweging in beroep tegen gaswinningsbesluit

Samen met de Groninger Bodem Beweging (GBB) dienden we op 30 januari ons beroepschrift in tegen het door minister Eric Wiebes opgestelde instemmingsbesluit voor de gaswinning voor het jaar 2018 / 2019. Op 3 juli kregen wij gelijk van de Raad van State, de hoogste rechter van Nederland.

Eerder dienden wij al een zienswijze in. Belangrijkste redenen om in beroep te gaan zijn dat de leveringszekerheid voorrang heeft op de veiligheid van Groningers en dat er geen tijdspad voor de afbouw van gaswinning is. Daarom eisen we dat de gaswinning uit het Groningen gasveld teruggaat naar 0 m3, en anders voorlopig vastgezet wordt op 12 miljard m3 per jaar.

Update 3 juli 2019 - Op 3 juli vernietigde de Raad van State opnieuw het gasbesluit van minister Wiebes. "Wij vragen ons af hoe lang de overheid Groningers nog in de steek denkt te kunnen laten, " zegt Jorien de Lege van Milieudefensie. "Vandaag heeft Wiebes weer op zijn kop gekregen van de hoogste rechter van het land. Het is elk jaar hetzelfde liedje: hij doet zijn huiswerk niet vindt de Raad van State. Wiebes moet vóór dit najaar concreet maken hoe hij de gaswinning naar nul brengt en in welk jaar. En dat kán snel, Nederland wil aan de bak en van het gas af. Het wachten is op Wiebes."

Gevolgen van gaswinning onvoldoende belicht

Groninger Bodem Beweging en Milieudefensie vinden dat de belangen van de Groningers onvoldoende in het besluit worden betrokken. Zo worden de gevolgen van de gaswinning voor Groningers onvoldoende belicht, terwijl het beleid om aan die gevolgen tegemoet te komen maar niet tot stand komt.

Kans op zware aardbeving stijgt

Ook staat de leveringszekerheid voorop en veiligheid van de Groningers is secundair. De kans op een zware beving is aanzienlijk, de seismische dreiging neemt namelijk toe ten opzichte van het gasjaar 2017-2018. Maar dat wordt door de minister niet meegewogen in zijn besluit.

Winningsbesluit heeft geen einddatum

Bovendien kondigde de minister vorig jaar het einde van de gaswinning aan in 2030, maar wordt er geen tijdspad om dat doel te bereiken beschreven in het besluit. Sterker nog: het winningsbesluit heeft zelfs geen einddatum. Dat vinden de maatschappelijke organisaties ontoelaatbaar.

Gaswinning sneller en rechtszekerder naar 0 m3

De minister passeert het advies van zijn eigen toezichthouder Staatstoezicht op de mijnen (SodM), eerst in 2013 en vervolgens vorig jaar na de zware beving van Zeerijp herhaald, om de winning terug te brengen naar 12 miljard kuub. Daarom vragen de Groninger Bodem Beweging en Milieudefensie de Raad van State het besluit te vernietigen. Ze eisen dat de gaswinning uit het Groningen veld teruggaat naar 0 m3, sneller en rechtszekerder dan nu het voornemen van het kabinet is en anders voorlopig vastgezet wordt op 12 miljard m3 per jaar.

 

Hier gaan we voor: klimaat op 1 in het regeerakkoord

We hebben nog 9 jaar om te voorkomen dat de klimaatcrisis uit de hand loopt. De toekomst van onze kinderen staat op het spel. Het komt dus aan op het nieuwe kabinet. Daarom gaan we samen zorgen dat het klimaat op 1 staat bij de formatie. Doe je mee?

Loading...