Als bedrijven als Shell hun verantwoordelijkheid niet nemen, kunnen we klimaatverandering niet stoppen

Steeds meer mensen doen hun best om groener te leven. Je kiest voor dubbel glas, laat de auto vaker staan, je eet minder vlees. Alle kleine beetjes helpen. Maar we kunnen een klimaatramp niet voorkomen als grote bedrijven zoals Shell ongestraft door kunnen blijven gaan met grootschalige klimaatvervuiling.

Het Klimaatakkoord: ook voor bedrijven

In 2015 ondertekenden 196 landen het klimaatakkoord van Parijs. Daarmee spraken ze af dat ze er alles aan zouden doen om de wereldwijde gemiddelde temperatuurstijging te beperken tot onder de 2 graden. Het klimaatakkoord van Parijs werd alleen getekend door landen. Maar wij vinden dat ook grote vervuilende bedrijven verantwoordelijkheid moeten nemen, want alleen dán kunnen voorkomen dat de aarde verder opwarmt en op den duur onbewoonbaar wordt.

Momenteel werkt Nederland ook aan een klimaatakkoord. Daarin worden de afspraken van Parijs nagekomen. Milieudefensie onderhandelt mee over het Nederlands Klimaatakkoord en zet in op een eerlijk akkoord, waarin de lusten en lasten eerlijk worden verdeeld. En waarin de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Waarom zouden burgers allemaal hun best moeten doen, terwijl bedrijven als Shell blijven investeren in nog meer olie en gas?

De rol van Shell in de toekomst

Wat moet Shell doen? Er zijn verschillende manieren waarop olie- en gasbedrijven kunnen inspelen op de energietransitie. Ze kunnen veranderen naar een energiebedrijf. Door bijvoorbeeld meer te investeren in windmolens en andere soorten van duurzame energie. Ze kunnen ervoor kiezen om minder naar olie en gas te boren en de aandeelhouders meer dividend uit te betalen om in duurzame bedrijven te investeren.

In het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat zoveel mogelijk olie en gas in de grond moet blijven zitten om verdere opwarming te voorkomen. Shell kan niet langer een langetermijnstrategie hebben die juist grotendeels is gebaseerd op olie- en gaswinning. Overigens: als het wel blijft investeren in olie en gas, dan overleeft het bedrijf de energietransitie niet: denk aan Kodak of Blackberry, die veranderingen op de markt ook niet overleefden. Hoe Shell zich aanpast, is aan Shell zelf om te bepalen.

revolutionaire rechtszaak van Milieudefensie vs Shell

Shell weet al 30 jaar dat olie en gas rampzalig zijn voor ons klimaat. Toch gaat Shell nog volop door met de winning van olie en gas. Shell neemt geen verantwoordelijkheid voor het klimaat. En daarom stappen wij naar de rechter. Wij vragen de rechter Shell te dwingen tot een koerswijziging. Inmiddels hebben zich 17000 mensen en 6 organisaties bij ons aangemeld als mede-eiser. De aanmeldingen zijn inmiddels gesloten.

Geef tegengas: stuur Shell een sms

Shell moet van de rechter zijn uitstoot met 45% verminderen in 2030. Toch wil Shell vanaf 2024 boren naar gas onder de Wadden. Samen met de Waddenvereniging roepen wij Shell op het unieke waddengebied te beschermen. Doe je mee?

Loading...