english

4.000 Euro schade aan gezondheid door auto

Amsterdam, 20 december 2018 – Giftige uitlaatgassen van auto's kosten de samenleving gemiddeld 4.000 euro per auto. Door luchtvervuiling kunnen mensen namelijk ziek worden of vroegtijdig overlijden. Dit leidt tot zorgkosten en verlies van gezonde levensjaren. Milieudefensie heeft de kosten daarvan per auto aan de hand van een Engels onderzoek uitgerekend. De vervuiling die alle in Nederland rondrijdende auto’s samen produceren kost ons in totaal ongeveer 50 miljard vanwege de veroorzaakte gezondheidsschade.

Oneerlijk

Het onderzoek laat zien dat we als maatschappij veel geld kwijt zijn doordat vervuiling van auto’s veel mensen ziekt maakt. In de belastingen die de automobilist betaalt worden deze kosten niet meegenomen. Anne Knol, campagneleider Verkeer bij Milieudefensie: “Het is verschrikkelijk dat zoveel mensen ziek worden of overlijden door giftige uitlaatgassen. Iedereen kan er ziek door worden, of je nu automobilist bent of niet. En iedereen betaalt mee aan de zorgkosten veroorzaakt door de vervuiling.”

Volgens Milieudefensie is dit een maatschappelijk probleem waar de overheid te weinig oog voor heeft. Anne Knol: “De overheid investeert vooral in meer auto’s en wegen, terwijl we duurzaam vervoer nodig hebben dat beschikbaar is voor iedereen. Wie dan toch vervuilt, zal eerlijk moeten betalen voor die vervuiling in plaats van de kosten af te wentelen op de maatschappij. Bijvoorbeeld door te betalen voor de kilometers die je rijdt.“

Onderzoek

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van rekenmethoden die zijn ontwikkeld door Britse Universiteiten en het Britse Ministerie. Deze methoden zijn toegepast op de Nederlandse situatie. Er is verschil gemaakt tussen de uitstoot door auto’s op benzine, diesel en elektriciteit. Dieselauto’s zorgen voor bijna 10 x keer meer gezondheidsschade dan benzineauto’s. Een diesel zorgt over zijn levensduur gemiddeld voor 14.700 euro aan schade, een benzineauto voor 1.600 euro. Een elektrische auto zorgt voor 900 euro aan gezondheidsschade.

De schade is berekend aan de hand van de hoeveelheid stikstofdioxide en fijnstof die een auto gemiddeld uitstoot. Ook de hoeveelheid fijnstof die in de lucht komt door remmen en de slijtage van de banden is meegenomen. De gezondheidsschade bestaat uit zorgkosten die gemaakt moeten worden door de medische behandeling van ziekte. Luchtvervuiling veroorzaakt ziekten zoals luchtweg-, hart- en vaatziekten. Daarnaast bestaan de kosten uit geld dat mensen bereid zouden zijn te betalen om in goede gezondheid te leven. De waarde van ‘gezond leven’ wordt dus ook in geld uitgedrukt.

Minder schade

Volgens Milieudefensie kan de gezondheidsschade door vervuilend verkeer beperkt worden. De overheid moet duurzaam vervoer veel meer stimuleren en faciliteren. Dus volop investeren in beter openbaar vervoer, fietspaden, looproutes en elektrische deelauto’s, zodat mensen niet meer per se afhankelijk zijn van hun auto om ergens te komen. Daarnaast moet vervuiling eerlijker worden beprijst. Uiteindelijk leidt dit tot veel minder gezondheidsschade en is het beter voor het milieu.

Meer informatie

- De methodebeschrijving die Milieudefensie heeft gebruikt vind je hier.

- Omdat autoverkeer de grootste oorzaak is van luchtvervuiling berekenden de Engelse universiteiten van Oxford en Bath hoe hoog de gezondheidskosten zijn per auto. Het Engelse onderzoek "The health costs of air pollution from cars and vans" werd gedaan voor Clean Air Day op 21 juni 2018. Het werd financieel mogelijk gemaakt door Global Action Plan en is uitgevoerd door dr. C. Brand (University of Oxford) en dr. A. Hunt (University of Bath). Het Engelse onderzoek en persbericht vind je hier.

 

 

Hier gaan we voor: klimaat op 1 in het regeerakkoord

We hebben nog 9 jaar om te voorkomen dat de klimaatcrisis uit de hand loopt. De toekomst van onze kinderen staat op het spel. Het komt dus aan op het nieuwe kabinet. Daarom gaan we samen zorgen dat het klimaat op 1 staat bij de formatie. Doe je mee?

Loading...