english

Zet het nieuwe kabinet Klimaat op 1?

Nooit eerder duurde een kabinetsformatie zo lang. Terwijl de klimaatcrisis gewoon doorraast. Daarom vragen wij van de onderhandelaars: zet klimaat op 1 in het nieuwe regeerakkoord. Op deze pagina vind je terug wat de partijen hier zelf over hebben gezegd.

Samen met Greenpeace en de Vogelbescherming interviewden we begin dit jaar 8 partijen. Kijk hieronder de interviews terug die we hielden met ChristenUnie, D66, CDA en VVD.

CDA

In  onderstaand interview noemde CDA-woordvoerder Agnes Mulder een paar belangrijke punten:
• de industrie vervuilt het meeste, dus die bedrijven moeten verduurzamen;
• het CDA staat open voor hogere klimaatambities.ChristenUnie

In  onderstaand interview noemde ChristenUnie-lijsttrekker Gert-Jan Segers enkele speerpunten:
• de vervuiler moet betalen, dus er is een scherpere CO2-heffing nodig;
• klimaatrechtvaardigheid: Parijs-akkoord is een opdracht voor ons allemaal, op een rechtvaardige manier, iedereen moet mee kunnen doen aan de transitie;
• krimp van de luchtvaart en prijzen zijn nu buiten proportie (vooral voor binnen Europa vliegen), dus meer belasting en Lelystad niet open.

D66

In  onderstaand interview benoemde D66-leider Sigrid Kaag waar de nadruk op zou moeten liggen:
• ambitieniveau verhogen om de toekomst van de mens en planeet veilig te stellen;
• veestapel halveren om stikstof te verminderen, de leefomgeving te verbeteren en te kunnen bouwen;
• investeren in kringlooplandbouw;
• klimaatrechtvaardigheid: De vervuiler moet meer betalen;
• de overheid moet niet de burgers (met beperkte financiële mogelijkheden) laten opdraaien voor haar klimaatambitie;
• de ellende van klimaatverandering is al zichtbaar in andere landen. De luxe van tijdsverspilling hebben we niet.

VVD

In  onderstaand interview noemde VVD-woordvoerder Mark Harbers een paar belangrijke punten:
• we hebben ingestemd met het Klimaatakkoord van Parijs. We vinden dat dit ontzettend goed gedaan moet worden;
• het stikstofprobleem moet opgelost worden;
• we willen internationale treinverbindingen bevorderen;
• we willen Nederlandse bedrijven verduurzamen.Loading...