Green Livelihoods Alliance

De Green Livelihoods Alliance (GLA) is een alliantie van Gaia Amazonas, IUCN NL, Milieudefensie, NTFP-EP, SDI en Tropenbos International en wordt technisch ondersteund door WECF en FERN.

De GLA beschermt tropische bossen en de mensen die daar direct van afhankelijk zijn. Milieudefensie werkt met onze Friends of the Earth partnerorganisaties in Afrika, Zuidoost-Azië en Zuid-Amerika aan duurzaam en inclusief beheer van tropische bossen om klimaatverandering en schendingen van mensenrechten te bestrijden en om het levensonderhoud van de inheemse bevolking en lokale gemeenschappen te waarborgen.

Dringende en ambitieuze klimaatactie en bosbescherming en -behoud zijn van cruciaal belang voor het in stand houden van al het leven op aarde. Momenteel worden de tropische bossen ontzettend bedreigd door ontbossing. Ontbossing wordt vooral veroorzaakt door grootschalige landbouw, met name voor palmolie en soja, bosbranden, de winning van fossiele brandstoffen, mijnbouw, houtkap en door infrastructuurontwikkeling.

Inheemse volkeren en lokale gemeenschappen (IPLC's) wiens leven en levensonderhoud rechtstreeks onder druk staan door ontbossing, hebben vaak niet de macht om een einde aan ontbossing te maken, noch zijn ze gepositioneerd en toegerust om hun recht op te eisen om hun tropische bossen en natuurlijke hulpbronnen duurzaam te besturen en te beheren.

Zowel op internationaal niveau als in de bovenstaande elf landen met tropische bossen, werken we samen met maatschappelijke organisaties, IPLC's en sociale bewegingen om de deelname van IPLC's aan beleid en besluitvorming met betrekking tot landrechten en bosbeheer te vergroten. Ook werkt GLA aan een sterkere lobby en belangenbehartiging tegen regeringen en agro-, grondstoffen-, mijnbouw-, energie- en infrastructuur industrieën die verantwoordelijk zijn voor ontbossing en mensenrechtenschendingen.

De GLA beschermt via landenprogramma's tropische bossen in Bolivia, DR-Congo, Kameroen, Colombia, Ghana, Indonesië, Liberia, Maleisië, de Filippijnen, Oeganda en Vietnam.

Meer informatie: greenlivelihoodsalliance.org

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Green Livelihoods Alliance'
Graphic ToC GLA Forests for a Just Future.pdf — 845 KB
Loading...