english

Juridische informatie: tips voor inspraak, bezwaar en beroep

Als je het niet eens bent met een besluit van de overheid, kan je juridische stappen nemen. Hier vind je algemene informatie en tips over inspraak, bezwaar- en beroepsprocedures.

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Juridische informatie: tips voor inspraak, bezwaar en beroep'
Milieudefensie Toolkit Juridisch_tipsvoorinspraak_bezwaar_beroep.PDF — 1127 KB
Loading...