Actie-toolkit stap 1 - Onderzoek het probleem

Het loont de moeite om goed na te denken over het probleem waaraan je iets wil doen. Wat omvat het probleem precies? Met welke spelers heb je te maken? Hoe verhouden zij zich tot elkaar en welke plek neem je zelf in? Denk ook na over hoe je jezelf en je medestanders organiseert, hoe je met elkaar omgaat en hoe jullie elkaar kunnen versterken.

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Actie-toolkit stap 1 - Onderzoek het probleem'
Milieudefensie Toolkit stap 1 onderzoek het probleen_def.pdf — 1595 KB
Loading...